Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Korčula ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
70 26.6.2006 Rješenje o određivanju stalnoga međunarodnoga pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Korčula

POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

1677

Na temelju članka 15.L303929 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj: 173/03), a u svezi s člankom 7.L303931 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj: 150/04), Policijska uprava dubrovačko-neretvanska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU STALNOG MEĐUNARODNOG POMORSKOG GRANIČNOG PRIJELAZA I. KATEGORIJE KORČULA

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Korčula nalazi se na lučkom području luke Korčula, otvorene za međunarodni javni pomorski promet.

Članak 2.

Ukupna površina područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Korčula iznosi 687 m.

Članak 3.

Područje stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Korčula obuhvaća dio katastarske čestice 300/2 k.o. Korčula.
Na području graničnog prijelaza ne nalaze se nikakvi izgrađeni ili postavljeni objekti ili zgrade.
Područje stalnog graničnog prijelaza obuhvaća ograđeni lukobran duljine 27 m i širine 6 m na zapadnoj strani operativne obale luke Korčula te dio operativne obale koji se nastavlja na lukobran u smjeru zapada, koji je također ograđen u duljini od 20 m i širine 3 m, kao i dio operativne obale u duljini od 155 m i širini 3 m za vrijeme zadržavanja brodova dužih od 20 m u međunarodnom pomorskom prometu.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća i sidrište Kućište, koje čini krug polumjera 200 m s ishodištem na poziciji 42o 58,06’ N i 17o 07,01’ E za vrijeme zadržavanja plovila u međunarodnom pomorskom prometu.

Članak 4.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-03-01-UP/I-69/4-06.
Dubrovnik, 3. travnja 2006. godine

Načelnik Uprave
Ivan Krešić, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Korčula
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !