Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Ploče ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
70 26.6.2006 Rješenje o određivanju stalnoga međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Ploče

POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

1675

Na temelju članka 15.L303919 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj: 173/03), a u svezi s člankom 7.L303921 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj: 150/04), Policijska uprava dubrovačko-neretvanska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU STALNOG MEĐUNARODNOG POMORSKOG GRANIČNOG PRIJELAZA I. KATEGORIJE PLOČE

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Ploče nalazi se na lučkom području luke Ploče otvorene za međunarodni javni pomorski promet.

Članak 2.

Ukupna površina područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Ploče iznosi 2.165.177 m.

Članak 3.

Područje stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Ploče obuhvaća sljedeće katastarske čestice k.o. Ploče: dio k.č. 894, k.č. 2078/1, k.č. 2078/10, k.č. 2078/13, k.č. 2078/14, k.č. 2078/15, k.č. 2078/16, k.č. 2078/17, k.č. 2078/20, k.č. 2078/21, k.č. 2078/26, k.č. 2078/27, k.č. 2078/28, k.č. 2078/29, k.č. 2078/30, k.č. 2078/31, k.č. 2078/33, k.č. 2078/36, k.č. 2078/37, k.č. 2078/38, k.č. 2079/1, k.č. 2080, k.č. 2081, k.č. 2123, k.č. 2082, k.č. 2083, k.č. 2084, k.č. 2085, k.č. 2087/1, k.č. 2087/2, k.č. 2099, k.č. 2100, k.č. 2106, k.č. 2107, k.č. 2108, k.č. 2109, k.č. 2110, k.č. 2122, k.č. 2123, k.č. 2124, k.č. 2127, k.č. 2128, k.č. 2129, k.č. 2130, k.č. 2131, k.č. 2132, k.č. 2133, k.č. 2134, k.č. 2135, k.č. 2137, k.č. 2141, k.č. 2159, k.č. 2195, k.č. 2204, k.č. 2167/3, k.č. 2167/5, k.č. 2167/6, k.č. 2167/7, k.č. 2167/8, k.č. 2167/9, k.č. 2167/10, k.č. 2167/11, k.č. 2167/12, k.č. 2167/13, k.č. 2167/14.
Na području stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Ploče nalaze se objekti poduzeća Luka Ploče i to: terminal za rasute terete, terminal za drvo, Gran skladište i Utva, skladišta u nizu (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B), silos za žitarice i silos za glinicu, zgrade i radionice za održavanje, lučki restoran, zgrada uprave lučkih usluga, skladište petrolkoksa, vatrogasni toranj i garaže, područje »B« materije, nadstrešnica za vozila i mehanizaciju, objekti LPG-a (Luka Ploče – Gradnja), objekti tvrtke Energopetrol – terminal tekućih tereta i objekti LPT-a (Luka Ploče – Trgovina).
Područje graničnog prijelaza u pomorskoj luci Ploče obuhvaća na sjeveru ograđeni dio obale omeđen spojnicom s ishodištem u spojnoj točki Obale 0 – Vez br. 8 sa zapadnim dijelom RO-RO rampe Putničke obale, koja se proteže obalom u smjeru sjever-jug do točke tzv. »Karakoz« na ulazu kanala Vlaška-more u duljini 4070 m, zatim se proteže sjevernom obalom kanala Vlaška-more do lokacije zgrade tvrtke »Kartonplast« u duljini od 1840 m.
Sa sjeverne strane kopneno područje je omeđeno ogradom koja polazi od spojnice Obale 0 i zapadnog dijela RO-RO rampe do ulaza u luku br. 2., isključujući objekt Carinarnice, doma zdravlja i Lučke uprave Ploče u duljini 340 m, zatim prema ulazu u luku br. 3 (HŽ Prolaz) u ukupnoj duljini od 600 m, isključujući objekt restorana »Parila« odnosno bivše zračne luke, te zemljište i zgrade tvrtke Novi Plobest«. Od ulaza br. 3 granica područja proteže se uz kolosjeke II. rajonske grupe do pružnog prijelaza na Vranjaku u duljini od 280 metra, te od ovog pružnog prijelaza duž ograde u smjeru juga do spojne točke s kanalom Vlaška-more u duljini od 670 m.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća i dio Putničke obale, Obala Neretvanskih gusara na vezu br. 10 od glave obale u dužini 20 m prema benzinskoj postaji i širini 5 m, a za vrijeme zadržavanja jahti i brodica u međunarodnom pomorskom prometu.
Područje graničnog prijelaza također obuhvaća i sidrište lučkog područja Ploče koje se nalazi u Neretvanskom kanalu, a omeđeno je spojnicom:
43o 02,5’ N – 17o 23,7’ E
43o 00,8’ N – 17o 22,7’ E
43o 03,2’ N – 17o 18,9’ E
43o 04,7’ N – 17o 21,0’ E
za vrijeme zadržavanja plovila u međunarodnom pomorskom prometu.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije PločeL303923 (»Narodne novine«, broj: 134/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-03-01-UP/I-69/2-06.
Dubrovnik, 3. travnja 2006.

Načelnik Uprave
Ivan Krešić, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Ploče
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !