Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Metković ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
70 26.6.2006 Rješenje o određivanju stalnoga međunarodnoga pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Metković

POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

1679

Na temelju članka 15.L303938 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj: 173/03), a u svezi s člankom 7.L303940 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj: 150/04), Policijska uprava dubrovačko-neretvanska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU STALNOG MEĐUNARODNOG POMORSKOG GRANIČNOG PRIJELAZA II. KATEGORIJE METKOVIĆ

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Metković nalazi se na lučkom području luke Metković, otvorene za međunarodni javni pomorski promet.

Članak 2.

Ukupna površina područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Metković iznosi 1597 m.

Članak 3.

Područje stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Metković obuhvaća dio katastarske čestice 3902/1 k.o. Metković.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća ograđeni dio obale rijeke Neretve koji se proteže u duljini od 100 m od mosta na rijeci Neretvi u pravcu zapada, širine 16 m.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije MetkovićL303942 (»Narodne novine«, broj: 134/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-03-01-UP/I-69/6-06.
Dubrovnik, 3. travnja 2006.

Načelnik Uprave
Ivan Krešić, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Metković
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !