Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Vela Luka ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
70 26.6.2006 Rješenje o određivanju stalnoga međunarodnoga pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Vela Luka

POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

1678

Na temelju članka 15.L303933 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj: 173/03), a u svezi s člankom 7.L303935 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj: 150/04), Policijska uprava dubro-vačko-neretvanska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU STALNOG MEĐUNARODNOG POMORSKOG GRANIČNOG PRIJELAZA II. KATEGORIJE VELA LUKA

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Vela Luka nalazi se na lučkom području luke Vela Luka otvorene za javni međunarodni pomorski promet.

Članak 2.

Ukupna površina područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Vela Luka iznosi 100 m.

Članak 3.

Područje stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Vela Luka obuhvaća katastarsku česticu 1/1 k.o. Vela Luka.
Područje stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Vela Luka obuhvaća ograđeni prostor na sjeverozapadnoj strani »Vele rive« u mjestu Vela Luka. Granica područja graničnog prijelaza proteže se od zapadne točke početka obale »Vele rive« u duljini od 20 m prema istoku i širini 5 m od obale u smjeru juga.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća i sidrište »Ošjak«, u blizini otočića Ošjak, koje čini krug polumjera 150 m s ishodištem na poziciji 42o 57,80’ N i 16o 42,00’ E za vrijeme zadržavanja plovila u međunarodnom pomorskom prometu.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Vela LukaL303937 (»Narodne novine«, broj: 134/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-03-01-UP/I-69/5-06.
Dubrovnik, 3. travnja 2006.

Načelnik Uprave
Ivan Krešić, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Vela Luka
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !