Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza I. kategorije Pula ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
43 19.4.2006 Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza I. kategorije Pula

POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA

1016

Na temelju članka 15.L296626 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 173/03), a u svezi s člankom 7.L296628 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava istarska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOGA MEĐUNARODNOGA POMORSKOGA GRANIČNOG PRIJELAZA I. KATEGORIJE PULA

Članak 1.

Područje stalnoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza I. kategorije Pula u luci Pula, na Riječkom gatu.

Članak 2.

Ukupna površina stalnoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza I. kategorije Pula iznosi 3380 m2.

Članak 3.

Područje stalnoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza I. kategorije Pula nalazi se u luci Pula, na Riječkom gatu u ulici Riva bb i obuhvaća katastarske čestice 11102/1 i 3099 k.o. Pula.

Područje graničnog prijelaza obuhvaća prostor gata, koji se prostire, od ograde koja se nalazi u korijenu gata, u smjeru E–W (istok–zapad), duljine 132 m na lijevoj i 120 m na desnoj strani, gledano od korijena gata, širine 25 metara i dio zgrade koja se nalazi u samom korijenu gata, s lijeve strane, gdje su smještene prostorije policije i carine.

Na području graničnog prijelaza nalazi se i zaštitna ograda, jarbol sa zastavom Republike Hrvatske, privezi za plovila i svjetionik.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza I. kategorije PulaL296630 (»Narodne novine« broj 103/02).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-08-41/1-1512/7-06.Pula, 30. ožujka 2006.

Načelnik

Loris Kozlevac, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza I. kategorije Pula
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !