Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza II. kategorije Poreč ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
43 19.4.2006 Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza II. kategorije Poreč

POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA

1018

Na temelju članka 15.L296646 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 173/03), a u svezi s člankom 7.L296648 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava istarska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOGA MEĐUNARODNOGA POMORSKOGA GRANIČNOG PRIJELAZA II. KATEGORIJE POREČ

Članak 1.

Područje stalnoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza II. kategorije Poreč nalazi se u luci Poreč na lučkom gatu.

Članak 2.

Ukupna površina stalnoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza II. kategorije Poreč iznosi 953 m2.

Članak 3.

Područje stalnoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza II. kategorije Poreč nalazi se u luci Poreč, na lučkom gatu i obuhvaća katastarsku česticu 643 k.o. Poreč.

Područje graničnog prijelaza obuhvaća lučki gat i prostor neposredno ispred graničnog prijelaza u pravcu jugozapada (SW) ukupne površine 210 m2 koji se koristi kao pomoćni dio operativne obale za privez brodova u međunarodnom prometu.

Na području graničnog prijelaza nalazi se čvrsti objekt s prostorijama policije i carine, zaštitna ograda, jarbol sa zastavom Republike Hrvatske i svjetionik.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza II. kategorije PorečL296650 (»Narodne novine« broj 88/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-08-41/1-1512/8-06.Pula, 30. ožujka 2006.

Načelnik

Loris Kozlevac, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza II. kategorije Poreč
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !