Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga željezničkoga graničnog prijelaza I. kategorije Beli Manastir ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
43 19.4.2006 Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga željezničkoga graničnog prijelaza I. kategorije Beli Manastir

POLICIJSKA UPRAVA

OSJEČKO-BARANJSKA

1026

Na temelju članka 15.L296676 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 173/03.) a u svezi s člankom 7.L296678 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine« broj 150/04.), Policijska uprava osječko-baranjska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG MEĐUNARODNOG ŽELJEZNIČKOG GRANIČNOG PRIJELAZA I. KATEGORIJE BELI MANASTIR

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Beli Manastir nalazi se na željezničkom kolodvoru Beli Manastir.

Članak 2.

Ukupna površina stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Beli Manastir iznosi 3 929 m.

Članak 3.

Područje stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Beli Manastir obuhvaća sljedeće katastarske čestice: k.č. 3362 i 3372/2, k.o. Beli Manastir.

Na području graničnog prijelaza nalaze se službene prostorije granične policije u zgradi željezničkog kolodvora Beli Manastir te carinsko skladište na željezničkom kolodvoru Beli Manastir.

Područje graničnog prijelaza obuhvaća: putničke kolosjeke br. 2. i 3. u dužini od 200 metara i širine 4 metra, s nadvišenim peronom s istočne strane kolosjeka u širini od 2 metra, te teretne kolosjeke br. 4. i 5., u dužini 800 metara i širine 4 metra.

Navedeni kolosjeci s peronima smatraju se područjem graničnog prijelaza, od trenutka dolaska i odlaska međunarodnog putničkog ili teretnog vlaka, odnosno od početka do završetka granične kontrole.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Beli ManastirL296680 (»Narodne novine«, broj 134/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-07-41-64-129/4-06

Osijek, 22. ožujka 2006.

Načelnik Policijske uprave

Vladimir Faber, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga željezničkoga graničnog prijelaza I. kategorije Beli Manastir
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !