Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga željezničkoga graničnog prijelaza I. kategorije Erdut ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
43 19.4.2006 Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga željezničkoga graničnog prijelaza I. kategorije Erdut

POLICIJSKA UPRAVA

OSJEČKO-BARANJSKA

1024

Na temelju članka 15.L296661 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 173/03.) a u svezi s člankom 7.L296663 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine« broj 150/04.), Policijska uprava osječko-baranjska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG MEĐUNARODNOG ŽELJEZNIČKOG GRANIČNOG PRIJELAZA I. KATEGORIJE ERDUT

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Erdut, nalazi se na željezničkom kolodvoru Erdut.

Članak 2.

Ukupna površina stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Erdut iznosi 4 000 m.

Članak 3.

Područje stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Erdut obuhvaća sljedeće katastarske čestice: k.č. 2070, 2074, 2075 i 2076, k.o. Erdut.

Na području graničnog prijelaza nalaze se službene prostorije granične policije u zgradi željezničkog kolodvora Erdut, te kontejner koji koriste službenici Carinarnice Osijek.

Područje graničnog prijelaza obuhvaća: putničke kolosjeke br. 2. i 3., te putničko-teretne kolosijeke 1. i 4., s pripadajućim peronima, koji se protežu u smjeru istok-zapad, duljine 200 metara i širine 20 metara.

Navedeni kolosjeci s peronima smatraju se područjem graničnog prijelaza, od trenutka dolaska i odlaska međunarodnog putničkog ili teretnog vlaka, odnosno od početka do završetka granične kontrole.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije ErdutL296665 (»Narodne novine«, broj 134/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-07-41-64-129/6-06Osijek, 22. ožujka 2006.

Načelnik Policijske uprave

Vladimir Faber, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga željezničkoga graničnog prijelaza I. kategorije Erdut
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !