Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga željezničkoga graničnog prijelaza I. kategorije Šapjane ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 20.2.2008 Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga željezničkoga graničnog prijelaza I. kategorije Šapjane

POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA

653

Na temelju članka 15.L382270 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 173/03, 141/06, 8/07. i 40/07), a u svezi s člankom 7.L382272 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine« broj 150/04), Policijska uprava primorsko-goranska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOGA MEĐUNARODNOGA ŽELJEZNIČKOGA GRANIČNOG PRIJELAZA I. KATEGORIJE ŠAPJANE

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Šapjane nalazi se na željezničkom kolodvoru Šapjane.

Članak 2.

Ukupna površina stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Šapjane iznosi 26 800 m.

Članak 3.

Područje stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Šapjane obuhvaća sljedeće katarske čestice: k.č. 47/56, 47/57 i 47/58, k.o. Šapjane, 2,45 km od granične crte u dubini teritorija RH te obuhvaća otvoreni prostor željezničkog kolodvora uz željezničku prugu u ukupnoj dužini od 670 m i širini od 40 m, od čega se 295 m proteže od zgrade kolodvora južno u pravcu Rijeke i 375 m sjeverno u pravcu granične crte.
Na području graničnog prijelaza nalazi se 5 pružnih kolosijeka, skladišni objekt HŽ-a s prostorijama granične policije i carine, glavna zgrada kolodvora s prostorijama HŽ-a, stambeni objekt HŽ-a, sanitarni objekt te 6 kontejnera za pregledavače vagona.
Navedeni kolosijeci s peronima smatraju se područjem graničnog prijelaza, od trenutka dolaska i odlaska međunarodnog putničkog ili teretnog vlaka, odnosno do završetka granične kontrole.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije ŠapjaneL382274 (»Narodne novine« broj 88/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-09-01/N-8894/3-07.
Rijeka, 24. siječnja 2008.

Načelnik
Oliver Grbić, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga željezničkoga graničnog prijelaza I. kategorije Šapjane
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !