Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga željezničkoga graničnog prijelaza II. kategorije Buzet ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
43 19.4.2006 Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga željezničkoga graničnog prijelaza II. kategorije Buzet

POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA

1015

Na temelju članka 15.L296621 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 173/03), a u svezi s člankom 7.L296623 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava istarska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOGA MEĐUNARODNOGA ŽELJEZNIČKOGA GRANIČNOG PRIJELAZA II. KATEGORIJE BUZET

Članak 1.

Područje stalnoga međunarodnoga željezničkoga graničnog prijelaza II. kategorije Buzet obuhvaća otvoreni prostor, od ulaznog do izlaznog signala, na kojem se nalazi međunarodna željeznička pruga broj 47 u dužini 890 metara i prosječnoj širini od 40 metara.

Članak 2.

Ukupna površina stalnoga međunarodnoga željezničkoga graničnog prijelaza II. kategorije Buzet iznosi 34 800 m.

Članak 3.

Područje stalnoga međunarodnoga željezničkoga graničnog prijelaza II. kategorije Buzet obuhvaća katastarske čestice 583/1, 583/2 i 7019/1 k.o. Buzet.

Na području graničnog prijelaza nalazi se zidani objekt zgrade željezničkog kolodvora s čekaonicom i prostorijama carine, zidani objekt zgrade HŽ-a u čijem se sklopu nalazi skladište i prostorija granične policije, zidani objekt sanitarnog čvora, dva pomoćna zidana objekta HŽ-a, Sekcije za održavanje pruge, tri kolosijeka, te parkirališni prostor za osobna vozila.

Navedeno područje smatra se područjem graničnog prijelaza samo neposredno prije dolaska vlakova u međunarodnom prometu i za vrijeme zadržavanja vlakova u međunarodnom prometu, a koji se na navedenom području zadržavaju za vrijeme obavljanja granične kontrole.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja željezničkoga graničnog prijelaza II. kategorije BuzetL296625 (»Narodne novine« broj 88/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-08-41/1-1512/1-06.Pula, 30. ožujka 2006.

Načelnik

Loris Kozlevac, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga željezničkoga graničnog prijelaza II. kategorije Buzet
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !