Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Zaton Doli ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
56 22.5.2006 Rješenje o određivanju stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Zaton Doli

POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

1342

Na temelju članka 15.L298201 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/03), a u svezi s člankom 7.L298203 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava dubrovačko-neretvanska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU STALNOG MEĐUNARODNOG CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA II. KATEGORIJE ZATON DOLI

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Zaton Doli nalazi se u općini Dubrovačko primorje na državnoj cesti D-8.

Članak 2.

Ukupna površina područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Zaton Doli iznosi 41.881 m.

Članak 3.

Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Zaton Doli obuhvaća dio katastarskih čestica 16/7, 16/6 i 748 k.o. Stupa i dio katastarskih čestica 2998 k.o. Topolo i 1149 k.o. Imotica koje predstavljaju državnu cestu D-8 s proširenjima.
Na području graničnog prijelaza nalaze se: nadstrešnica dužine 35 m i širine 10 m, dvije kontrolne kućice s graničnim rampama smještene na izgrađenom otoku za razdvajanje kolničkih traka, šest kontejnera smještenih na južnoj strani kolnika koje koriste službenici granične policije i carine od kojih je krajnji istočni sanitarni čvor, jedan rešetkasti kontejner u kojem je smješten agregat, te pripadajući manji kontejner s opremom za održavanje agregata, dva kontejnera smještena na istočnoj strani parkirališnog prostora koje koriste službenici Državne granične službe i carine Bosne i Hercegovine, parkirališni prostor ukupne površine 276 m smještenih uz jugozapadni rub kolnika.
Područje stalnog međunarodnog prijelaza nalazi se na državnoj cesti D-8 od raskrižja Bistrina do granične crte s Bosnom i Hercegovinom u dužini 4.600 m.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća državnu cestu D-8 s osam proširenja s juţne strane ukupne površine 37.681 m2 i prostor za obavljanje granične kontrole omeđeno žičanom ogradom veličine 4.200 m2.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Zaton Doli – Neum2.L298205 (»Narodne novine«, broj 134/03.).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-03-01-UP/I-69/11-06
Dubrovnik, 2. svibnja 2006.

Načelnik Uprave
Ivan Krešić, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Zaton Doli
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !