Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za putnički promet Orah ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
63 18.6.2007 Rješenje o određivanju stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za putnički promet Orah

Policijska uprava
splitsko-dalmatinska

1968

Na temelju članka 15.L344237 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 173/03, 141/06., 8/07 – ispr. i 40/07.), a u svezi s člankom 7.L344239 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava splitsko-dalmatinska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU STALNOG MEĐUNARODNOG CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA ZA PUTNIČKI PROMET ORAH

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za putnički promet Orah nalazi se na županijskoj cesti ŽC-6209 (Vrgorac – Ljubuški, R BiH), 105 metara u dubini teritorija Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ukupna površina stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za putnički promet Orah iznosi 960 m2.

Članak 3.

Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za putnički promet Orah obuhvaća katastarsku česticu 2235/11 k.o. Orah.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća neograđeni prostor dužine 40 metra i širine 24 metra.
Na području graničnog prijelaza nalazi se nadstrešnica dužine 9 metara i širine 9 metara koja natkriva po jednu ulaznu i izlaznu prometnu traku s mehaničkom rampom, jarbol sa zastavom Republike Hrvatske te tri uredske prostorije kontejnerskog tipa namijenjene za rad policije i carine te jedan sanitarni čvor.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnoga međunarodnoga cestovnoga graničnog prijelaza za putnički promet Orah. – OrahovljeL344241 (»Narodne novine« broj 88/03.).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj 511-12-41-122/23-07
Split, 23. svibnja 2007.

Načelnik
Policijske uprave
Ivan Merćep, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za putnički promet Orah
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !