Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju stalnog područja graničnog prijelaza za pogranični promet Svilaj ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
99 11.9.2006 Rješenje o određivanju stalnog područja graničnog prijelaza za pogranični promet Svilaj

POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO-POSAVSKA

2281

Na temelju članka 15.L312638 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/03), a u svezi s člankom 7.L312640 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava brodsko-posavska donosi:

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU STALNOG PODRUČJA GRANIČNOG PRIJELAZA ZA POGRANIČNI PROMET SVILAJ

Članak 1.

Područje stalnog graničnog prijelaza za granični promet Svilaj obuhvaća otvoreni prostor na kojem se nalazi županijska cestaŽC-4217, koja se proteže od državne granice s Republikom Bosnom i Hercegovinom do 983 m u dubinu teritorija Republike Hrvatske, s pripadajućim zelenim površinama.

Članak 2.

Ukupna površina stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Svilaj iznosi 10 830 metara kvadratnih.

Članak 3.

Područje stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Svilaj obuhvaća katastarske čestice: 490, 569, 673, 674, 675 k.o. Oprisavci i graniči s katastarskim česticama 662, 465, 467, 659, 626 i 619 k.o. Oprisavci.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća i prostor desno i lijevo od prometnice ŽC-4217, gledano u pravcu R Bosne i Hercegovine namijenjen za obavljanje poslova policije i carine s proširenom površinama za zaustavljanje.
Na području graničnog prijelaza nalazi se dio prometniceŽC-4217 gledano prema rijeci Savi u dužini od 983 m, 4 kontejnera koje koriste policija i carina za obavljanje granične i carinske kontrole s pripadajućim rampama, jarbol sa zastavom Republike Hrvatske te 2 javna sanitarna čvora.
Granični prijelaz ima 2 ulazne i 2 izlazne prometne trake, kao i prošireni prostor namijenjen pregled vozila i robe u putničkom prometu.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet SvilajL312642 (»Narodne novine«, broj 35/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-11-03-5/6-3755/2-06.
Slavonski Brod, 5. lipnja 2006.

Načelnik
Mijo Kršić, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju stalnog područja graničnog prijelaza za pogranični promet Svilaj
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !