Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje poslova provjere opće zdravstvene te posebne duševne i tjelesne sposobnosti zaštitara, privatnih detektiva i zaposlenika zaštitarskih službi te opće zdravstvene sposobnosti osnivača i članova trgovačkih društava – (“Narodne novine”.- br. XX/97, XX/97, XX/99, XX/99, XX/99, 2/00, XX/00, XX/01, XX/00, XX/01)
označi tražene riječi printaj stranicu
13 06.02.1997 Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje poslova provjere opće zdravstvene te posebne duševne i tjelesne sposobnosti zaštitara, privatnih detektiva i zaposlenika zaštitarskih službi te opće zdravstvene sposobnosti

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 84.L45610 stavka 2. Zakona o zaštiti osoba i imovine ("Narodne novine" broj 83/96) ministar zdravstva donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA Z A OBAVLJANJE POSLOVA PROVJERE OPĆE ZDRAVSTVENE TE POSEBNE DUŠEVNE I TJELESNE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA, PRIVATNIH DETEKTIVA I ZAPOSLENIKA ZAŠTITARSKIH SLUŽBI TE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI OSNIVAČA I ČLANOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Članak 1.

Provjeru opće zdravstvene te posebne duševne i tjelesne sposobnosti zaštitara, privatnih detektiva i zaposlenika zaštitarskih službi te opće zdravstvene sposobnosti osnivača, odnosno člana trgovačkog društva obavljaju sljedeće zdravstvene ustanove:

1. Dom zdravlja radnika MUP-a

2. Dom zdravlja Pula

3. Dom zdravlja Osijek

4. Dom zdravlja Split.

Članak 2.

Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-01/0020
Urbroj: 534-02-30-97-0001
Zagreb, 29. siječnja 1997.

Ministar
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje poslova provjere opće zdravstvene te posebne duševne i tjelesne sposobnosti zaštitara, privatnih detektiva i zaposlenika zaštitarskih službi te opće zdravstvene sposobnosti osnivača i članova trgovačkih društava –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !