Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za smještaj i liječenje neubrojivih osoba – (“Narodne novine”, br. XX/98, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
86 19.6.1998 Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za smještaj i liječenje neubrojivih osoba

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o za?titi osoba s du?evnim smetnjamaL57470 ("Narodne novine" broj 111/97) ministar zdravstva donosi

RJE?ENJE

O ODREÐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA SMJE?TAJ I LIJEČENJE NEUBROJIVIH OSOBA

Članak 1.

Smje?taj i liječenje neubrojivih osoba obavljaju sljedeće zdravstvene ustanove na odjelima za forenzičku psihijatriju sa smje?tajnim kapacitetima:

1. Specijalna bolnica za psihijatriju
    Vrapče, Zagreb, Bolnička 42 ......................................... 70 postelja

2. Specijalna bolnica za neuropsihijatriju
     "Dr. I. Barbot", Popovača ..........................................200 postelja

3. Specijalna bolnica za psihijatriju
    Rab, Rab .......................................................................54 postelja

4. Specijalna bolnica za psihijatriju
    Ugljan, Ugljan ................................................................27 postelja

Članak 2.

Ovo rje?enje stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/98-01/66

Urbroj: 534-02-03-98-01

Zagreb, 11. lipnja 1998.

Ministar
prof. dr. sc. ?eljko Reiner, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za smještaj i liječenje neubrojivih osoba –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !