Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o oduzimanju odobrenja za rad Primus banci d.d., Zagreb – (“Narodne novine“, br. XX/04)
označi tražene riječi printaj stranicu
189 31.12.2004 Rješenje o oduzimanju odobrenja za rad Primus banci d.d., Zagreb

HrvatskA narodnA banka

3250

Na temelju članka 25. i članka 38. stavak 3. pod h) i j) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banciL113047 (»Narodne novine«, br. 36/2001.) članka 39.L113048 stavak 1. točke 5., te članka 129.L113049 stavak 1. točke 1. i 3. Zakona o bankama (»Narodne novine«, br. 84/2002.) na temelju odluke Savjeta Hrvatske narodne banke od 22. prosinca 2004. izdaje se sljedeće

RJEŠENJE

1. Oduzima se odobrenje za rad Primus banci d.d., Zagreb, Tkalčićeva 11, i ukida Rješenje Hrvatske narodne banke z. br. 817/2000. od 26. travnja 2000. o izdavanju odobrenja Hypobanci d.d., Zagreb (sadašnjoj Primus banci d.d.) za obavljanje bankovnih i ostalih financijskih poslova.

2. Od dana izvršnosti ovog rješenja Primus banka d.d. ne smije sklopiti, započeti obavljanje ili obaviti niti jedan novi posao vezan za pružanje bankovnih usluga, osim onih poslova koji imaju za cilj i kojima se osigurava prestanak banke kao dioničkog društva, na način utvrđen zakonom.

3. Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku i izvršno danom dostave.

4. Ovo će se rješenje objaviti u »Narodnim novinama« i dostaviti nadležnom trgovačkom sudu i o njemu će se izdati priopćenje za javnost.

Z.br. 1321/2004.
Zagreb, 22. prosinca 2004.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.

zatvori
Rješenje o oduzimanju odobrenja za rad Primus banci d.d., Zagreb –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !