Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o osnivanju i prijavi upisa u registar fondova JADRAN KAPITALA d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
51 8.5.2006 Rješenje o osnivanju i prijavi upisa u registar fondova JADRAN KAPITALA d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1236

Na temelju odredbi članka 15.L297733 točka 4. alineja 1. i članka 8.L297734 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 5.L297736, 61L297737, 80.L297738, 105.L297739 i 113.L297740 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima JADRAN INVEST d.o.o. Zagreb, Savska cesta 141, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fondova JADRAN KAPITAL d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, na sjednici održanoj 27. travnja 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima JADRAN INVEST d.o.o. Zagreb, Savska cesta 141, odobrava se osnivanje JADRAN KAPITAL d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine.
2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima JADRAN INVEST d.o.o. Zagreb, Savska cesta 141, odobrava se Prospekt i Statut JADRAN KAPITAL d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine.
3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima JADRAN INVEST d.o.o. Zagreb, Savska cesta 141, obvezno je objaviti Prospekt i Statut JADRAN KAPITAL d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine u jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.
4. Odobrava se izbor Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, Jurišićeva 4 koja će obavljati poslove depozitne banke za JADRAN KAPITAL d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine i to na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima JADRAN INVEST d.o.o. Zagreb, Savska cesta 141 i Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Jurišićeva 4.
5. JADRAN KAPITAL d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem NEK007.
6. Izreka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-03/02
Urbroj: 326-102/06-03
Zagreb, 27. travnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje o osnivanju i prijavi upisa u registar fondova JADRAN KAPITALA d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !