Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o početku rada Carinske ispostave Bajakovo Carinarnice Osijek – (“Narodne novine”, br. XX/96.)
označi tražene riječi printaj stranicu
46 12.06.1996 Rješenje o početku rada Carinske ispostave Bajakovo Carinarnice Osijek

CARINSKA UPRAVA

Na temelju članka 14.L40671 stavka 2. Zakona o carinskoj službi ("Narodne novine", br. 53/91 i 106/93) ravnatelj Carinske uprave donosi

RJEŠENJE

O POČETKU RADA CARINSKE ISPOSTAVE BAJAKOVO CARINARNICE OSIJEK

1. Carinska ispostava Bajakovo kao ustrojstvena jedinica Carinarnice Osijek počinje raditi od 07. svibnja 1996. godine.

2. Ovo rješenje stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-01/96-01/68
Urbroj: 513-02-08/11-96-1
Zagreb, 28. svibnja 1996.

Ravnatelj
Josip Knezić, v. r.

zatvori
Rješenje o početku rada Carinske ispostave Bajakovo Carinarnice Osijek –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !