Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o početku rada Carinske ispostave II Dugopolje, Carinarnice Split ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
81 14.7.2008. Rješenje o početku rada Carinske ispostave II Dugopolje, Carinarnice Split

MINISTARSTVO FINANCIJA

2646

Na temelju članka 5.L406302 stavak 6. Zakona o carinskoj službi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 67/01), ministar financija donosi

RJEŠENJE

O POČETKU RADA CARINSKE ISPOSTAVE II DUGOPOLJE, CARINARNICE SPLIT

1. Carinska ispostava II Dugopolje (robna) kao ustrojstvena jedinica Carinarnice Split počinje raditi od 7. srpnja 2008. godine.
II. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 023-01/08-02/02
Urbroj: 513-02-1820/3-08-1
Zagreb, 7. srpnja 2008.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

 

zatvori
Rješenje o početku rada Carinske ispostave II Dugopolje, Carinarnice Split
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !