Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o početku rada Carinske ispostave Imotski Carinarnice Split – (“Narodne novine”, br. XX/96.)
označi tražene riječi printaj stranicu
75 06.09.1996 Rješenje o početku rada Carinske ispostave Imotski Carinarnice Split

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 14.L42303 stavka 2. Zakona o carinskoj službi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 53/91 i 106/93) ravnatelj Carinske uprave, donosi

RJEŠENJE

O POČETKU RADA CARINSKE ISPOSTAVE IMOTSKI CARINARNICE SPLIT

I. Carinska ispostava Imotski kao ustrojstvena jedinica Carinarnice Split počinje raditi 1. listopada 1996. godine.

II. Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/96-01/693
Ur. broj: 513-02-08/11-96-1
Zagreb, 30. kolovoza 1996.

Ravnatelj
Josip Knezić, v. r.

zatvori
Rješenje o početku rada Carinske ispostave Imotski Carinarnice Split –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !