Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o početku rada Carinske ispostave Mali Prolog Carinarnice Ploče – (“Narodne novine”, br. XX/92.)
označi tražene riječi printaj stranicu
57 22.09.1992 Rješenje o početku rada Carinske ispostave Mali Prolog Carinarnice Ploče

CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 14.L13851 stavka 2. Zakona o carinskoj službi ("Narodne novine", br. 53/91) direktor Carinske uprave Republike Hrvstske donosi

RJEŠENJE

o početku rada Carinske ispostave Mali Prolog Carinarnice Ploče

1. Carinska ispostava Mali Prolog kao organizacijska jedinica Carinarnice Ploče počinje raditi od 1. listopada 1992. godine.

2. Ovo rješenje stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Zagreb, 18. rujna 1992.

Klasa: 023-03/92-01/16

Urbroj: 513-02/92-1

V. d. direktora

Branko Skok, v. r

zatvori
Rješenje o početku rada Carinske ispostave Mali Prolog Carinarnice Ploče –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !