Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o početku rada Carinske ispostave Nova Gradišta Carinarnice Osijek – (“Narodne novine”, br. XX/95.)
označi tražene riječi printaj stranicu
35 26.05.1995 Rješenje o početku rada Carinske ispostave Nova Gradiška Carinarnice Osijek

Na temelju čl.14.L34184 st. 2. Zakona o carinskoj službi ("Narodne novine", br. 53/91 i 106/93), ravnatelj Carinske uprave donosi

RJEŠENJE

O POČETKU RADA CARINSKE ISPOSTAVE NOVA GRADIŠKA CARINARNICE OSIJEK

  1. Carinska ispostava Nova Gradiška kao ustrojstvena jedinica Carinarnice Osijek počinje raditi 29. svibnja 1995. godine.

  2. Ovo rješenje stupa ne snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-01/95-01/138

Urbroj : 513-02-04/2-95-1

Zagreb, 23. svibnja 1995.

Ravnatelj

Josip Knezić, v. r

zatvori
Rješenje o početku rada Carinske ispostave Nova Gradišta Carinarnice Osijek –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !