Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o početku rada Carinske ispostave Slavonski Šamac Carinarnice Slavonski Brod – (“Narodne novine”, br. XX/93.)
označi tražene riječi printaj stranicu
20 16.03.1993 Rješenje o početku rada Carinske ispostave Slavonski Šamac Carinarnice Slavonski Brod

MINISTARSTVO FINANCIJA CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 14.L19448 stavka 2. Zakona o carinskoj službi Š"Narodne novine". broj 53/91) direktor Carinske uprave Republike Hrvatske donosi

RJEŠENJE

o početku rada Carinske ispostave Slavonski Šamac Carinarnice Slavonski Brod

1. Carinska ispostava Slavonski Šamac kao organizacijska jedinica Carinarnice Slavonski Brod počinje raditi od 18. ožujka 1993. godine, privremeno u okviru Carinarnice Osijek.

2. Ovo rješenje stupa ne snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama",

Klasa: 023-03/93-01/08

Urbroj : 513-02-93-1

Zagreb, 1. ožujka 1993.

Direktor

Josip Knezić, v. r

zatvori
Rješenje o početku rada Carinske ispostave Slavonski Šamac Carinarnice Slavonski Brod –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !