Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o početku rada Carinskog odjeljka II Čabar (pogranični), Carinske ispostave Prezid Carinarnice Rijeka – (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
68 26.5.2004 Rješenje o početku rada Carinskog odjeljka II Čabar (pogranični), Carinske ispostave Prezid, Carinarnice Rijeka

MINISTARSTVO FINANCIJA

1450

Na temelju članka 5.L104824 stavak 6. Zakona o carinskoj službi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 67/01), ministar financija donosi

RJEŠENJE

O POČETKU RADA CARINSKOG ODJELJKA II ČABAR (POGRANIČNI), CARINSKE ISPOSTAVE PREZID, CARINARNICE RIJEKA

I. Carinski odjeljak II Čabar (pogranični), Carinske ispostave Prezid kao ustrojstvena jedinica Carinarnice Rijeka počinje raditi od 24. svibnja 2004. godine.

II. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-01/04-01/103
Urbroj: 513-02-1820/3-04-27
Zagreb, 18. svibnja 2004.

Ministar financija
Ivan Šuker, dipl. oec., v. r.

 
zatvori
Rješenje o početku rada Carinskog odjeljka II Čabar (pogranični), Carinske ispostave Prezid Carinarnice Rijeka –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !