Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o početku rada Carinskog odjeljka II Vivodina (pogranični), Carinske ispostave Jurovski Brod, kao ustrojstvene jedinice Carinarnice Zagreb – (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
58 7.5.2004 Rješenje o početku rata Carinskog odjeljka II Vivodina (pogranični), Carinske ispostave Jurovski Brod, kao ustrojstvene jedinice Carinarnice Zagreb

MINISTARSTVO FINANCIJA

1309

Na temelju članka 5.L104303 stavak 6. Zakona o carinskoj službi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 67/01), ministar financija donosi

RJEŠENJE

O POČETKU RADA CARINSKOG ODJELJKA II VIVODINA (POGRANIČNI), CARINSKE ISPOSTAVE JUROVSKI BROD, CARINARNICE ZAGREB

I. Carinski odjeljak II Vivodina (pogranični), Carinske ispostave Jurovski Brod kao ustrojstvena jedinica Carinarnice Zagreb počinje raditi od 30. travnja 2004. godine.

II. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-01/04-01/103
Urbroj: 513-02-1820/3-04-9
Zagreb, 30. travnja 2004.

Ministar financija
Ivan Šuker, dipl. oec., v. r.

 
zatvori
Rješenje o početku rada Carinskog odjeljka II Vivodina (pogranični), Carinske ispostave Jurovski Brod, kao ustrojstvene jedinice Carinarnice Zagreb –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !