Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o početku rada Carinskog referata Otok Virje Carinarnice Koprivnica – (“Narodne novine”, br. XX/92.)
označi tražene riječi printaj stranicu
74 04.11.1992 Rješenje o početku rada Carinskog referata Otok Virje Carinarnice Koprivnica

MINISTARSTVO FINANCIJA CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 14.L16651 stavka 2. Zakona o carinshoj službi ("Narodne novine", br. 53/91) direktor Carinske uprave Republike Hrvatske donosi

RJEŠENJE

o početku rada Carinskog referata Otok Virje Carinarnice Koprivnica

1. Carinski referat Otok Virje kao organizacijska jedinica Carinarnice Koprivnica počinje raditi od 15. studenoga 1992. godine.

2. Ovo rješenje stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-03/92-01/03

Urbroj: 513-02-92-5

Zagreb, 30. listopada 1992.

Direktor

Josip Knezić, v. r

zatvori
Rješenje o početku rada Carinskog referata Otok Virje Carinarnice Koprivnica –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !