Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o suspenziji svih dionica Sunčanom Hvaru d.d. iz Hvara ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
46 9.4.2005 Rješenje o suspenziji svih dionica Sunčanom Hvaru d.d. iz Hvara

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

907

Na temelju odredbi članka 12.L261698 točke 6. i članka 94.L261699 stavka 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, u predmetu suspenzije uvrštenja dionica društva Sunčani Hvar d.d., Hvar (oznaka SUNH-R-A) na kotacijama burzi, na sjednici održanoj 1. travnja 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Suspendira se uvrštenje svih dionica društva Sunčani Hvar d.d., Hvar, SUNH-R-A, na kotacijama burzi.

2. Nalaže se Varaždinskoj burzi d.d., Varaždin da odmah po konačnosti ovog rješenja suspendira uvrštenje dionica navedenih u točki 1. izreke na kotacijama Varaždinske burze d.d., Varaždin.

3. Nalaže se Zagrebačkoj burzi d.d., Zagreb, da odmah po konačnosti ovog rješenja suspendira uvrštenje dionica navedenih u točki 1. izreke na kotacijama Zagrebačke burze d.d., Zagreb.

4. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Dana 1. travnja 2005. godine Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske zaprimila je zahtjev Hrvatskog fonda za privatizaciju (dalje: HFP), kojim se traži obustava trgovanja dionicama društva Sunčani Hvar d.d., Hvar.

Naime, za 1. travnja 2005. godine predviđena je sjednica Upravnog odbora HFP-a, a na kojoj bi se trebala donijeti odluka o izboru najboljeg ponuditelja, a nakon čega bi trebao nastupiti period usuglašavanja teksta Sporazuma dioničara. Imajući u vidu rast cijena predmetnih dionica na tržištu, vjerojatno temeljen na spekulacijama vezanim uz transakciju koja je u tijeku, te s tim u vezi potrebu zaštite sudionika na tržištu kapitala, Komisija nalazi opravdanim zahtjev HFP-a.

Uvidom u tržišne podatke utvrđeno je da su dionice društva Sunčani Hvar d.d., Hvar (oznaka SUNH-R-A) uvrštene u Kotaciju javnih dioničkih društava Varaždinske burze d.d., Varaždin i na Usporedno tržište Zagrebačke burze d.d., Zagreb.

Sukladno odredbi članka 94.L261701 stavka 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija je ovlaštena donijeti rješenje o suspenziji ili ukidanju uvrštenja vrijednosnog papira na kotacijama burze, ako ocijeni da je to neophodno radi osiguravanja rada tržišta ili zaštite ulagatelja. Na temelju navedenog ovlaštenja, Komisija je riješila kao u točki 1. izreke ovog rješenja, te naložila Varaždinskoj burzi d.d. i Zagrebačkoj burzi d.d. suspendirati uvrštenje predmetnih dionica iz kotacija, odmah po konačnosti ovog rješenja.

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/48

Urbroj: 567-03/05-2

Zagreb, 1. travnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o suspenziji svih dionica Sunčanom Hvaru d.d. iz Hvara
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !