Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o ukidanju naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurgiju kralježnice« Klinici za traumatologiju Zagreb ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
114 6.11.2007 Rješenje o ukidanju naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurgiju kralježnice« Klinici za traumatologiju Zagreb

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3352

Ministar zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske na temelju članka 202.L358861 stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 53/91 i 103/96) i članka 10. Pravilnika o mjerilima za dodjelu i obnovu naziva referentnog centra ministarstva nadležnog za zdravstvo na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi donosi

RJEŠENJE

Ukida se rješenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi klasa: UP/I-510-01/03-01/36 urbroj: 534-06-02/7-05-7 od 23. svibnja 2005. godine o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurgiju kralježnice« Klinici za traumatologiju Zagreb.

Klasa UP/I-510-01/03-01/36
Urbroj: 534-07-02/7-07-18
Zagreb, 19. listopada 2007.

Ministar
prof. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

zatvori
Rješenje o ukidanju naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurgiju kralježnice« Klinici za traumatologiju Zagreb
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !