Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o ukidanju rješenja Ministarstva zdravstva o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju« Odjelu za plastičnu kirurgiju Klinike za kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
127 22.11.2006 Rješenje o ukidanju rješenja Ministarstva zdravstva o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju« Odjelu za plastičnu kirurgiju Klinike za kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2795

Ministar zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske na temelju članka 202.L317442. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96) i članka 10.L317444 Pravilnika o mjerilima za dodjelu i obnovu naziva referentnog centra ministarstva nadležnog za zdravstvo (»Narodne novine« broj 77/05) te sukladno zaključku Nacionalnog zdravstvenog vijeća donosi

RJEŠENJE

Ukida se rješenje Ministarstva zdravstva klasa: UP/I-510-01/03-01/3, urbroj: 534-05-01/8-03-9 od 26. lipnja 2003. godine o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju« Odjelu za plastičnu kirurgiju Klinike za kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb.

Klasa: UP/I-510-01/03-01/3
Urbroj: 534-07-02/7-06-13
Zagreb, 31. listopada 2006.

Ministar
doc. dr. Neven Ljubičić, v. r.

zatvori
Rješenje o ukidanju rješenja Ministarstva zdravstva o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju« Odjelu za plastičnu kirurgiju Klinike za kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !