Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o ukidanju rješenja Ministarstva zdravstva o dodjeli naziva »Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za leukemije« Zavodu za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
119 6.11.2006 Rješenje o ukidanju rješenja Ministarstva zdravstva o dodjeli naziva »Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za leukemije« Zavodu za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

2660

Ministar zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske na temelju članka 202.L315224 stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 53/91 i 103/96) i članka 10.L315226 Pravilnika o mjerilima za dodjelu i obnovu naziva referentnog centra ministarstva nadležnog za zdravstvo (»Narodne novine« broj 77/05) te sukladno zaključku Nacionalnog zdravstvenog vijeća donosi

RJEŠENJE

Ukida se rješenje Ministarstva zdravstva klasa: UP/I-510-01/95--01/0006, urbroj: 534-02-10-99-0002 od 21. srpnja 1999. godine o dodjeli naziva »Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za leukemije« Zavodu za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Klasa: UP/I- 510-01/05-01/24
Urbroj: 534-07-02/7-06-3
Zagreb, 26. listopada 2006.

Ministar
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

zatvori
Rješenje o ukidanju rješenja Ministarstva zdravstva o dodjeli naziva »Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za leukemije« Zavodu za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !