Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o utvrđivanju cijena naljepnica kojima se označava održavanje vatrogasnih aparata ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
85 21.7.2008. Rješenje o utvrđivanju cijena naljepnica kojima se označava održavanje vatrogasnih aparata

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2742

Na temelju članka 10.aL406673 stavka 4. Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (»Narodne novine« broj 35/94, 103/96 i 130/2007), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O UTVRĐIVANJU CIJENA NALJEPNICA KOJIMA SE OZNAČAVA ODRŽAVANJE VATROGASNIH APARATA

I.

Za naljepnice propisane Pravilnikom o održavanju i izboru vatrogasnih aparataL406675 (»Narodne novine« broj 35/94, 103/96. i 130/2007) plaćaju se sljedeće naknade:
– za naljepnice iz članka 8. stavka 3. 2,50 kn za svaku naljepnicu,
– za naljepnice iz članka 9. stavka 1. točke 4. 2,10 kn za svaku naljepnicu,
– za naljepnice iz članka 10. stavka 1. 2,30 kn za svaku naljepnicu.

II.

Sredstva za pokriće troškova nastalih nabavom naljepnica iz točke I. ovoga rješenja, uplaćuju se na žiroračun Državnog proračuna broj: 1001005-1863000160, s pozivom na broj odobrenja 63 7005-713-23035, a prilikom podizanja naljepnica podnosi se isključivo originalni dokaz o uplati.

III.

Ovo rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Broj: 511-01-52-32466-2008.
Zagreb, 16. srpnja 2008.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.

 

zatvori
Rješenje o utvrđivanju cijena naljepnica kojima se označava održavanje vatrogasnih aparata
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !