Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca određenih Pravilnikom o načinu nadzora državne granice – (“Narodne novine”, br. XX/95.)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 31.03.1995 Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca određenih Pravilnikom o načinu nadzora državne granice

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 107.L33305 stavak 1. Zakona o unutarnjim poslovima ("Narodne novine", broj 29/91 - pročišćeni tekst, 73/91, 19/92, 33/92. i 76/94.), ministar unutarnjih poslova, donosi

Rješenje

o utvrđivanju cijene obrazaca određenih Pravilnikom o načinu nadzora državne granice

I.

Za zahtjeve i izdana odobrenja navedena u ovom Rješenju stranka plaća naknadu u sljedećem iznosu:

  1. Zahtjev za izdavanje stalnog-privremenog odobrenja za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu 1 kn

  2. Za zahtjev za izdavanje odobrenja za kretanje i boravak izvan mjesta graničnog prijelaza 1 kn

  3. Za stalno odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu 3 kn

  4. Za privremeno odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu 3 kn

  5. Za privremeno odobrenje (skupno) za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu 3 kn

  6. Za odobrenje za kretanje i boravak izvan mjesta graničnog prijelaza 4 kn

  7. Za odobrenje za prijenos oružja i streljiva preko teritorija Republike Hrvatske 3 kn

  8. Za odobrenje za držanje i nošenje lovačkog, športskog oružja za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj 5 kn

  9. Potvrda o privremenom oduzimanju oružja i streljiva 3,40 kn

II.

Sredstva od naknade za zahtjeve i izdana odobrenja iz točke I. ovog Rješenja knjižit će se na poseban račun i mogu se upotrijebiti samo za nabavu obrazaca tih zahtjeva i odobrenja te podmirenje ostalih troškova u svezi s njihovim izdavanjem.

III.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se izvan snage Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca određenih Pravilnikom o načinu nadzora državne graniceL33307 ("Narodne novine", broj 98/93.).

IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjivat će se od 1. travnja 1995. godine.

Broj: 511-01-82-7729/95.

Zagreb, 17. veljače 1995.

Ministar

Ivan Jarnjak, v. r.

zatvori
Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca određenih Pravilnikom o načinu nadzora državne granice –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !