Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za psihoterapiju« Poliklinici za psihoterapiju Klinike za psihološku medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
74 27.6.2008 Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za psihoterapiju« Poliklinici za psihoterapiju Klinike za psihološku medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2465

Ministar zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske na temelju članka 107.L401610 stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 121/03, 48/05 i 85/06) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te na temelju članka 202.L401612 stavak l. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 53/91 i 103/96), donosi

RJEŠENJE

Poliklinici za psihoterapiju Klinike za psihološku medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb, verificira se i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za psihoterapiju«.

Klasa: UP/I-510-01/06-01/33
Urbroj: 534-07-1-2/6-08-23
Zagreb, 20. lipnja 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.
 

zatvori
Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za psihoterapiju« Poliklinici za psihoterapiju Klinike za psihološku medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !