Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o visini troškova izdavanja iskaznice humanitarnog razminiranja ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
30 12.3.2008 Rješenje o visini troškova izdavanja iskaznice humanitarnog razminiranja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

991

Na temelju članka 3.L383641 stavka 6. Pravilnika o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenju upisnika (»Narodne novine«, broj 111/07), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O VISINI TROŠKOVA IZDAVANJA ISKAZNICE HUMANITARNOG RAZMINIRANJA

I.

Za izdavanje iskaznice humanitarnog razminiranja plaća se naknada u iznosu od 110,00 kn.

II.

Sredstva od naknada iz točke I. ovog Rješenja uplaćuju se na račun državnog proračuna.

III.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca posebne iskaznice za pirotehničare i pomoćne djelatnikeL383643 (»Narodne novine« broj 15/03.)

IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-3286/08
Zagreb, 6. ožujka 2008.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.

zatvori
Rješenje o visini troškova izdavanja iskaznice humanitarnog razminiranja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !