Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sadržaj i oblik novog obrasca Izvješća o imovnom stanju dužnosnika ("Narodne novine", br. XX/08, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
Sadržaj i oblik novog obrasca Izvješća o imovnom stanju dužnosnika

POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

3963

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa na svojoj 3. sjednici održanoj u Zagrebu, dana 19. studenoga 2008. pod točkom 1. dnevnog reda, sukladno obvezi iz članka 2.L423324 stavak 1. i 2., članka 7.L423325 stavak 7. i članka 20.L423326 stavak 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine« br. 163/03, 94/04, 48/05, 141/06. i 60/08.), donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Povjerenstvo jednoglasno utvrđuje sadržaj i oblik novog obrasca Izvješća o imovnom stanju dužnosnika

2. Povjerenstvo će novi obrazac Izvješća o imovnom stanju dužnosnika – Imovinska kartica, objaviti u »Narodnim novinama«.

Broj: I-59-PSI-SP-3/08

Zagreb, 25. studenoga 2008.

Predsjednik Povjerenstva
Mate Kačan, dipl. iur., v. r.

zatvori
Sadržaj i oblik novog obrasca Izvješća o imovnom stanju dužnosnika
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !