Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum o daru za djecu i isplati solidarne naknade zaposlenicima kojima je osnovna bruto plaća pala za 100 i više kuna nakon primjene Uredbe – (“Narodne novine”, br. XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 11.1.2002 Sporazum o daru za djecu i isplati solidarne naknade zaposlenicima kojima je osnovna bruto plaća pala za 100 i više kuna nakon primjene Uredbe

124

Na temelju odredbe čl. 3.L100888 st. 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine« broj 27/01) te članaka 2. i 5. Protokola o pregovorima od 9. listopada 2001. godine.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE I

SINDIKALNI POTPISNICI,

sklopili su 13. prosinca 2001.

SPORAZUM

o daru za djecu i isplati solidarne
naknade zaposlenicima kojima je
osnovna bruto plaĆa pala za 100 i viŠe kuna nakon primjene Uredbe

Članak 1.

Vlada RH i sindikati potpisnici suglasni su da visina dara za djecu prigodom Dana sv. Nikole u 2001. godini iznosi 400,00 kuna.

Članak 2.

Vlada RH i sindikati potpisnici suglasni su da se zaposlenicima kojima je u lipnju 2001. godine, zbog primjene Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, smanjena bruto plaća u odnosu na isplatu u svibnju za 100,00 kuna i više, isplati solidarna naknada.

Članak 3.

1. Vlada RH obvezuje se utvrditi ukupno raspoloživu masu sredstava za isplatu naknada iz članka 3., na način da se umnožak iznosa 250,00 kn i ukupnog broja zaposlenika u javnim službama umanji za umnožak iznosa 150,00 kn i broja djece za koje zaposlenicima pripada pravo na isplatu dara za djecu.

2. Ministarstva su obvezna utvrditi ukupan broj zaposlenika po javnim službama, kojima je osnovna bruto plaća umanjena.

3. Iznos pojedinačne naknade utvrdit će se dijeljenjem ukupne raspoložive mase s brojem zaposlenika kojima je plaća umanjena.

Članak 4.

U sustav pojedine službe doznačuje se onoliko sredstva koliko je umnožak pojedinačne naknade i broja zaposlenika kojima je plaća pala.

VLADA REPUBLIKE SINDIKAT

HRVATSKE Nezavisni sindikat znanosti

zamjenik predsjednika Vlade i visokog obrazovanja

dr. Goran Granić, v. r. prof. dr. Zvonimir Šikić, v. r.

Sindikat zaposlenika u socijalnoj
skrbi Hrvatske

Radoslav Golac, v. r.

Samostalni sindikat radnika u

djelatnostima zdravstva, MIO
i socijalne zaštite Hrvatske

Spomenka Avberšek, v. r.

Hrvatski sindikat djelatnika
u kulturi

Ferdo Boban, v. r.

Hrvatski strukovni sindikat
medicinskih sestara

– medicinskih tehničara

Zrinka Blažičević, v. r.

zatvori
Sporazum o daru za djecu i isplati solidarne naknade zaposlenicima kojima je osnovna bruto plaća pala za 100 i više kuna nakon primjene Uredbe –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !