Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila ("Narodne novine - Međunarodni ugovori" br. XX/94, XX/95, XX/96)
označi tražene riječi printaj stranicu
8 26.9.1994. Odluka o objavljivanju međunarodnog Sporazuma o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila, s priključenim pravilnicima, kojeg je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 23.L113346 stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 6/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. rujna 1994. godine donijela

ODLUKU

O objavljivanju međunarodnog Sporazuma o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila, s priključenim pravilnicima, kojeg je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji

Notifikacijom o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je od 8. listopada 1991. Godine

SPORAZUMA

o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila (Ženeva, 20. ožujka 1958.)

(Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi ' sporazumi, broj 5/62, s priključenim sljedećim pravilnicima, br. 1 - 11, 13 - 26, 28, 30, 35, 37 - 41, 43, 47 - 51, 53 - 58, 63, 69, 70 i 78.)

POPIS PRAVILNIKA

Pravilnik br. 1:

Jednaki propisi koji se odnose na homologaciju svjetla za put zar motorna vozila koja emitiraju jedan asimetrični oboreni svjetlosni snop i jedan svjetlosni snop za put, ili jedan ili drugi od ovih snopova (Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 5/B2 i 2/89).

Pravilnik br. 2:

Jednaki propisi koji se odnose na homologaciju električnih i,arulja sa žarenjem za svjetla za put, koja emitiraju jedan asimetrični oboreni svjetlosni snop i jedan svjetlosni snop za put, ili jedan ili drugi od tih svjetlosnih snopova (Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 5/82 i 2/89).

Pravilnik br. 3:

Jednaki propisi koji se odnose na homologaciju katadiopterskih uredaja za motorna vozila (Službeni list SFRJ - MeBunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 2/89).

Pravilnik br. 4:

Jednaki propisi koji se odnose na homologaciju uredaja za rasvjetu stražnje registracijske ploče motornih vozila (izuzimajući motorkotače) i njihovih prikolica (Slui,beni list SFRT - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 2/89).

Pravilnik br. 5:

Jednaki propisi koji se odnose na homologaciju zabrtvljenih svjetala (.Sealed beam.) za motorna vozila, koja emitiraju asimetrični oboreni europski svjetlosni snop za put ili jedan veliki svjetlosni snop za put, ili oba svjetlosna snopa (Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 2/69).

Pravilnik br. 6:

Jednaki propisi koji se odnose na homologaciju pokazivača pravca za motorna vozila (izuzimajući motorkotače) i njihove prikolice (Službeni list SFRJ - MeBunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 2/89).

Pravilnik br. 7:

Jednaki propisi koji se odnose na homo~ogaciju prednjih svjetala za označavanje vozila, stražnjih svjetala za označavanje vozila i stop svjetla motornih vozila (izuzimajući motorkotače) i njihovih prikolica (Službeni list SFRJ Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 2/69).

Pravilnik br. 8:

Jednaki propisi koji se odnose na homologaciju velikih svjetala za put za motorna vozila, koja emitiraju oboreni asimetrićni svjetlosni snop za put i/ili veliki svjetlosni snop za put i koja su opremljena halogenim žaruljama (žarulja Hl) i na homologaciju žarulja H1 (Službeni list SFRJ Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 2/89).

Pravilnik br. 9:

Jednaki propisi o homologaciji vozila sa tri kotača što se tiče buke (Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 18/72).

Pravilnik br. 10.

Jednaki propisi o homologaciji vozila, koji se odnose na sprečavanje radio smetnuti (Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 18/72).

Pravilnik br. 11:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije brava i okova za pričvršćivanje vrata motornih vozilaL113348 (Službeni list SFRJ, br. 48/83, 1/87 i 59/90).

Pravilnik br. 13:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije vozila u pogledu kočenja (Službeni list SFRJ Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 54/85 i 28/89).

Pravilnik br. 14:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije priključaka za sigurnosne pojaseve u osobnim automobilima (Službeni list SFRJ - MeBunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 4/85).

Pravilnik br. 15:

Jednaki propisi koji se odnose na homologaciju vozila opremljenih motorima s paljenjem s pomoću svjećica s obzirom na emisiju zagadujućih plinova iz motora (Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 57/75).

Pravilnik br. 16:

Jednaki propisi koji se odnose na homologaciju sigurnosnih pojaseva za odrasle osobe koje se nalaze u motornim vozilima (Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 47/74).

Pravilnik br. 17:

Jednaki propisi koji se odnose na homologaciju vozila u pogledu otpornosti sjedala i njihovog pričvršćivanja na vozila (Službeni list SFRJ - MeBunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 47/74).

Pravilnik br. 18:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije motornih vozila s najmanje tri kotača što se tiče zaštitnih uredaja za sprečavanje neovlaštene upotrebe vozilaL113349 (Službeni list SFRJ, br. 11/85, 1/87 i 23/88).

Pravilnik br. 19:

Jednaki propisi za homologaciju rasvjetnih tijela za kretanje motornih vozila po magli (Službeni list SFRJ MeBunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 14/75).

Pravilnik br. 20:

Jednaki propisi koji_ se odnose na homologaciju velikih svjetala za motorna vozfla koja daju asimetrični svjetlosni snop za križanje i/ili svjetlosni snop za cestu, a opremljena su halogenim žaruljama (žarulje H4) i na homologaciju samih žarulja (Službeni list SFRT - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 14/75).

Pravilnik br. 21:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije vozila što se tiče njihove unutrašnje opremeL113350 (Službeni list SFRJ, broj 70/90).

Pravilnik br. 22:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije zaštitnih kaciga za vozače bicikala s motorom i motocikala i za putnike na tim vozilimaL113351 (Službeni list SFRJ, broj 18/88).

Pravilnik br. 23:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije svjetala za vožnju unatrag za sva motorna vozila i njihove prikoliceL113352 (Službeni list SFRJ, broj 59/90).

Pravilnik br. 24:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije vozila s dizelskim motorima što se tiče ispitivanja onečišćujućih sastojaka iz motoraL113353 (Službeni list SFRJ, br. 11/85 i 1/87).

Pravilnik br. 25:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije naslona za glavu na sjedalima motornih vozilaL113354 (Službeni list SFRJ, br. 1/84 i 59/90).

Pravilnik br. 26:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije vozila što se tiče njihovih vanjskih ispustaL113355 (Službeni list SFRJ, broj 70/90).

Pravilnik br. 28:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije zvučnih uredaja za upozorenje i motornih vozila što se tiče zvućnih signalaL113356 (Službeni list SFRJ, broj 80/86).

Pravilnik br. 30:

Jednaki propisi o homologaciji pneumatskih guma za. osobne automobile i njihove prikolice (Službeni list SFRJ Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 5/83 i 43/83).

Pravilnik br. 35:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije vozila što se tiče rasporeda nožnih uredaja za upravljanjeL113357 (Službeni list SFRJ, br. 1/84, 1/87 i 59/90).

Pravilnik br. 37:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije žarulja sa žarnom niti za motorna vozila i njihove prikolice (Službeni list SFRT, broj 4/85).

Pravilnik br. 38:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije stražnjih svjetala za maglu za motorna vozila i njihove prikoliceL113358 (Službeni list SFRJ, br. 23/84 i 59/90).

Pravilnik br. 39:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije vozila što se tiče brzinomjera i njegove ugradnje u voziloL113359 (Službeni list SFRJ, br. 11/85 i 1/87).

Pravilnik br. 40:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije motocikala s oto-motorom što se tiče ispuštanja onečišćujućih sastojaka iz motoraL113360 (Službeni list SFRJ, broj 60/86).

Pravilnik br. 41:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homolagcije motocikala što se tiče bukeL113361 (Službeni list SFRJ, broj 60/88).

Pravilnik br. 43:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije sigurnosnih stakala za motorna vozila i njihove prikoliceL113362 (Službeni list SFRJ, broj 68/85).

Pravilnik br. 47:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije bicikala s oto-motorom što se tiče ispuštanja onečišćujućih sastojaka iz motoraL113363 (Službeni list SFRJ, broj 80/88).

Pravilnik br. 48:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije vozila u pogledu ugradnje svjetlosnih i svjetlosno-signalnih uredaja (Službeni list SFRJ, br. đ8/85, 1/87 i 46/87).

Pravilnik br. 49:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije dizelskih motora što se tiče ispuštanja plinovitih onečišćivaćaL113364 (Službeni list SFRJ, br. 11/87 i 1/87).

Pravilnik br. 50:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije prednjih pozicijskih svjetala, stražnjih pozicijskih svjetala, stop-svjetala, pokazivala smjera i svjetla stražnje registracijske pločice za bicikle s motorom i motocikleL113365 (Službeni list SFRJ, broj 67/86).

Pravilnik br. 51:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije motornih vozila s najmanje četiri kotača u pogledu bukeL113366 (Službeni list SFRJ, br. 48/84 i 1/87).

Pravilnik br. 53:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije motocikala u pogledu ugradnje svjetlosnih i svjetlosno-signalnih uredajaL113367 (Službeni list SFRJ, broj 88/85).

Pravilnik br. 54:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije pneumatika motornih vozila i njihovih prikolica osim pneumatika osobnih automobilaL113368 (Službeni list SFRJ, broj 11/85).

Pravilnik br. 55:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije mehaničkih uređaja za spajanje vučnih i priključnih vozilaL113369 (Službeni list SFRJ, broj 63f89).

Pravilnik br. 58:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije svjetala za bicikle s motorima (Službeni list SFR.J, broj 67/86).

Pravilnik br. 57:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije svjetala za motocikleL113370 (Službeni list SFRJ, broj 68185).

Pravilnik br. 58:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije teretnih i priključnih vozila u vezi sa zaštitom od podlijetanja sa stražnje strane pod vozilo (Službeni list SFR1, broj 85/87).

Pravilnik br. 63:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije bicikala s motorom što se tiče bukeL113371 (Službeni list SFRJ, broj 73/87).

Pravilnik br. 89:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije ploča za označavanje sporih vozila (po konstrukciji) i njihovih prikolica, koje se postavljaju na stražnju stranu vozila i njihovih prikolicaL113372; (Službeni list SFRJ, broj 24/90).

Pravilnik br. 70:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije ploča za oznaćavanje teških i drugih vozila koje se postavljaju na stražnju stranu vozilaL113373 (Službeni list SFRJ, broj 24/90).

Pravilnik br. 78:

Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije bicikala s motorom i motocikala u pogledu kočenja (Službeni list SFR1, broj 17/89)

II. Tekst Sporazuma iz točke I. ove Odluke i tekstovi priključenih pravilnika iz točke I. ove Odluke, objavljenih u službenim

glasilima države prednice važe i primjenjuju se kao službeni tekstovi do objave službenih tekstova tog međunarodnog Sporazuma i priključenih pravilnika na hrvatskom jeziku u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

III. Službeni tekstovi Sporazuma i priključenih pravilnika iz točke I. ove Odluke, s izmjenama i dopunama koje su na snazi za Republiku Hrvatsku, objavit će se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa: OI8-05/932-O1/23
Urbroj : 5030114-94-5
Zagreb, 15. rujna 1994.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.

zatvori
Sporazum o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !