Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum u provozu u međunarodnom linijskom zračnom prometu ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/96)
označi tražene riječi printaj stranicu
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju točke III Odluke o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji ("Narodne novine-Međunarodni ugovori", broj 4(1994.), objavljuje se na hrvatskom jeziku:

SPORAZUM O PROVOZU U MEĐUNARODNOM LINIJSKOM ZRAČNOM PROMETU

Države koje potpisuju i prihvaćaju ovaj Sporazum o provozu u međunarodnom linijskom zračnom prometu, kao članice Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva izjavljuju slijedeće:

ČLANAK I

Odjeljak l.

Svaka Država ugovornica jamči drugim Državama ugovornicanna u redovnom međunarodnom linijskom zračnom prometu sljedeće zračne slobode:

(1.) pravo prelijetanja svojeg teritorija bez slijetanja,

(2.) pravo slijetanja u nekomercijalne svrhe.

Prava iz ovog odjeljka se ne smiju primjenjivati na zračne luke u kojima je isključen svaki redovni međunarodni linijski zračni promet i koriste se u vojne svrhe. U područjima otvorenih sukoba ili vojne okupacije, a u vrijeme rata uzduž opskrbnih ruta koja vode u ta područja, primjena takvih prava podliježe odobrenju nadležnuih vojnih vlasti

Odjeljak 2.

Korišitenje navedenih prava se mora uskladiti s odredbama Privremenog sporazuma o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, i nakon stupanja na snagu Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, s odredbama te Konvencije, oba dokumenta su sastavljena u Chicagu, 7. prosinca 1944.

Odjeljak 3.

Država ugovornica koja jamči zrakoplovnim tvrtkama druge Države ugovornice pravo slijetanja u nekomercijalne svrhe može zahtijevati da te tvrtke ponude primjerene komercijalne usluge u mjestima slijetanja.

Taj zahtjev ne smije uzrokovati diskriminaciju bilo koje zrakoplovne tvrtke koja prometuje na istoj ruti, mora uzeti u obzir kapacitet zrakoplova i mora se provoditi tako da ne ometa normalne operacije odnosnog međunarodnog linijskog zračnog prometa ili prava i obveze neke Države ugovomice.

Odjeljak 4.

Svaka Država ugovornica može, u skladu s odredbama ovog Sporazuma

( 1 ) odrediti rutu unutar svojeg teritorija koja se mora koristiti u 1 bilo kakvom međunarodnom linijskom zračnom prometu i zračne lul Ice koje takav promet može koristiti;

(2) naplatiti ili dozvoliti naplatu pravednih i primjerenih naknada bilo kojem takvom prometu za uporabu tih zračnih luka i ostalih sredstava te naknade ne smiju biti veće od naknada koje

se za uporabu tih zračnih luka i sredstava naplaćuju domaćim zrakoplovima u sličnom međunarodnom linijskom zračnom prometu: uvjet je, da na traženje zainteresirane Dižave ugovornice, utvrdene naknade za uporabu zračnih luka i ostalih sredstava moraju biti predmet provjere Vijeća Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva ustanovljene prema gore navedenoj Konvenciji, koje mora izvijestiti i sastaviti preporuke o tome na razmatranje zainteresiranoj Državi ili Državama.

Odjeljak 5.

Svaka Država ugovornica pridržava pravo odbijanja ili opoziva svjedodžbe ili odobrenja zrakoplovnoj tvrtki druge Države u bilo kojem slučaju kad je sigurno postojanje znatnijeg vlasničkog udjela i stvarne kontrole te tvrtke u rukama državljana Države ugovornice ili ako se ta zrakoplovna tvrtka ne pridržava zakona Države preko koje prometuje ili ne ispunjava obveze iz ovog Sporazuma.

ČLANAK II

Odjeljak 1

Država ugovornica koja smatra da je mjera koju je poduzela druga Država ugovornica na temelju ovog Sporazuma nepravedna ili prestroga može zahtijevati od Vijeća da provjeri stvarno stanje. Vijeće mora nakon toga razmotriti stanje i pozvati odnosne Države na dogovor. Ako se tim dogovorom teškoće ne riješe, Vijeće može donijeti odgovarajuće zaključke i preporuke odnosnim Državama ugovornicama. Ako nakon toga Vijeće smatra da je odnosna Država ugovornica bez opravdanog razloga propustila provesti prikladnu korekciju mjera, Vijeće može preporučiti Skupštini gore navedene Organizacije da ukine prava i povlastice prema ovom Sporazumu sve dok se te mjere ne provedu. Skupština može dvotrećinskom većinom glasova ukinuti prava i povlastice te Države ugovornice za vremensko razdoblje koje smatra primjerenim ili sve dok Vijeće ne utvrdi da je ta Država korekciju mjera provela.

Odjeljak 2.

Ako se nesporazum između dviju ili više Država ugovornica koji se odnosi na tumačenje ili primjenu ovog Sporazuma ne može riješiti pregovorima, za bilo koji takav nesporazum na odgovarajući način se moraju primijeniti odredbe glave XVIII gore navedene Konvencije koje se odnose na tumačenje ili primjenu gore navedene Konvencije.

ČLANAK III

Ovaj Sporazum ostaje na snazi sve dok je na snazi gore navedena Konvencija; međutim, svaka Država ugovornica stranka ovog Sporazuma može Sporazum otkazati s otkaznim rokom od jedne godine upućivanjem note Vladi Sjedinjenih Američkih Država koja će o noti i otkazu odmah obavijestiti sve druge Države ugovornice.

ČLANAK IV

Do stupanja na snagu gore navedene Konvencije, svako pozivanje na Konvenciju u ovom Sporazumu, osim onih sadržanih u članku II, odjeljku 2. i članku V se smatra pozivanjem na Privremeni sporazum o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu

sastavljen u Chicagu 7. prosinca 1944; svako pozivanje na Organizaciju međunarodnog civilnog zrakoplovstva, Skupštinu i Vijeće se smatra pozivanjem na Privremenu organizaciju međunarodnog civilnog zrakoplovstva, Privremenu skupštinu i Privremeno vijeće.

ČLANAK V

U smislu ovog Sporazuma, izraz »teritorij« ima značenje kao što je utvrdeno u članku 2. gore navedene Konvencije.

ČLANAK Vl

Potpisivanja i prihvaćanja Sporazuma

Dolje potpisani delegati Međunarodne konferencije o civilnom zrakoplovstvu, održane u Chicagu 1. studenoga 1944. su stavili svoje potpise na ovaj Sporazum, podrazumijevajući da će svaka Vlada u ime koje je potpisan Sporazum obavijestiti Vladu Sjedinjenih Američkih Država što je prije moguće o tome da li potpis stavljen u njezino ime istodobno znači da ta Vlada prihvaća Sporazum, kao i obveze iz Sporazuma.

Svaka Država članica Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva može prihvatiti ovaj Sporazum kao obvezu upućivanjem note o svojem prihvaćanju Vladi Sjedinjenih Američkih Država, a takvo prihvaćanje Sporazuma stupa na snagu na datum kad Vlada Sjedinjenih Američkih Država primi takvu notu.

Ovaj Sporazum stupa na snagu među Državama ugovornicama nakon što ga svaka od njih prihvati. Nakon toga, za svaku drugu Državu koja je Vladi Sjedinjenih Američkih Država uputila notu o svojem prihvaćanju, Sporazum postaje obvezujući na datum kad Vlada Sjedinjenih Američkih Država primi notu. Vlada Sjedinjenih Američkih Država mora obavijestiti sve Države koje su potpisale i prihvatile Sporazum o datumu svakog prihvaćanja Sporazuma i datumu stupanja Sporazuma na snagu za svaku od Država koja ga je prihvatila.

U POTVRDU TOGA dolje potpisani punomoćnici, valjano ovlašteni, potpisuju ovaj Sporazum u ime svojih Vlada, na datume koji se nalaze pored njihovih potpisa.

SASTAVLJENO u Chicagu 7. prosinca 1944. na engleskom jeziku. Tekst sastavljen na engleskom, francuskom i španjolskom jeziku, svaki od njih jednake vjerodostojnosti, biti će otvoren za potpisivanje u Washingtonu D.C. Oba teksta će biti pohranjena u arhivu Vlade Sjedinjenih Američkih Država, koja će ovjerene kopije proslijeditiVladama svih Država koje potpišu ili prihvate ovaj Sporazum.

POPIS DRŽAVA UGOVORNICA KOJE SU STRANKA SPORAZUMA O PROVOZU U MEĐUNARODNOM LINIJSKOM ZRAČNOM PROMETU

Argentina Benin

Australija Bolivija

Austrija Bosna i Hercegovina

Brunei Darussalam

Bahami Bugarska

Bahrein Burundi

Bangladeš

Barbados Cipar

Belgija Costa Rica

Češka Republika Čile

Danska

Egipat Ekvador EI Salvador Estonija Etiopija

Fidži Filipini Finska Francuska

Gabon Grčka Gvatemala Gvajana

Honduras Hrvatska

Indija Irak Iran Irska Island Izrael

Jamajka Japan Jordan Jugoslavija Južnoafrička Republika

Kamerun Kuba Kuvajt

Lesoto Libanon Liberija Litva Luksemburg

Madagaskar Malavi Malezija Mali

Malta Mauritanija Maroko

Mauricijus Meksiko Moldavija

Nauru Niger Nigerija Nikaragva Nizozemska Norveška Novi Zeland

Njemačka

Obala Slonovače Oman

Pakistan Panama Paragvaj Poljska Portugal Republika Koreja Ruanda

Sejšeli Senegal Singapur Sirija Sjedinjene Američke Države Slovačka

Slovenija Somalija Sri Lanka Svaziland

Španjolska Švicarska

Tajland Togo Trinidad i Tobago Tunis

Turkmenistan Turska

Ujedinjeni Arapski Emirati Ukrajina

Vanuatu Velika Britanija Venecuela

Zambija

zatvori
Sporazum u provozu u međunarodnom linijskom zračnom prometu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !