Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Stavovi (Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde) – (“Narodne novine”, br. XX/95.)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 31.03.1995 Stavovi Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde

HRVATSKI ODBOR ZA RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVENE STANDARDE

Na temelju članka 15.L33410 stavka (2) Zakona o računovodstvu ("Narodne novine", broj 90/92) i članka 10.L33412 stavka (1) i (2) Pravila Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde ("Narodne novine", broj 39/94) Hrvatski odbor za računovodstvo i računovodstvene standarde na sjednici održanoj 24. ožujka 1995. donio je sljedeće

Stavove

(Stavovi Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde)

  Polazeći od ocjena:

  a) da primijenjeni indeks rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u 1992. i 1993. godini nije odražavao realne promjene opće kupovne moći (točka 34. MRS-a 29),

  b) da dio poduzetnika nije primjenjivao načelo opreznosti odnosno pravilo nižeg vrednovanja suglasno točki 17. MRS-a 29 i c) da time vrijednosti u bilancama ne odražavaju realno stanje. Hrvatski odbor za računovodstvo i računovodstvene standarde u svezi navedenoga donosi sljedeće

STAVOVE

1. Sve poduzetnike pozivamo na dosljednu primjenu Zakona o računovodstvu i Međunarodnih računovodstvenih standarda. 2. One poduzetnike kod kojih je ispunjen barem jedan uvjet iz navedenih ocjena, posebice upućujemo na primjenu MRS-ova 2, 8, 16 i 25.

3. U uvjetima precijenjenosti vrijednosti imovine smanjenje vrijednosti imovine treba provesti na teret ostalih rezervi (pričuva) odnosno revalorizacijskih rezervi (pričuva) iskazanih u bilanci kao rezultat razlike između rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda i tečaja ino-valute.

4. Na ovaj način ne mijenja se temeljni kapital.

Predsjednik

dr. Danimir Gulin, v. r.


zatvori
Stavovi (Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde) –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !