Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/03)
označi tražene riječi printaj stranicu
13 1.8.2003 Objava o stupanju na snagu Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

115

Na temelju članka 26.L115605 i 30.L115606 stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima, potpisan u Zagrebu 9. listopada 1998., objavljen u »Narodnim novinama« – Međunarodni ugovori br. 18/1998, stupio na snagu 14. prosinca 1998.

Klasa: 018-05/03-24/01
Urbroj: 521-03-05-02/04-03-03
Zagreb, 20. lipnja 2003.

Ministar vanjskih poslova
Tonino Picula, v. r.

 
zatvori
Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !