Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji u području zdravstva ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
8 24.8.2007 Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji u području zdravstva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

108

Na temelju članka 30.L350929 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2007. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SURADNJI U PODRUČJU ZDRAVSTVA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji u području zdravstva, sklopljen u Zagrebu, 26. rujna 2000. godine, u izvorniku na hrvatskom, turskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SURADNJI U PODRUČJU ZDRAVSTVA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Turske, u daljnjem tekstu: »Ugovorne stranke«,

izražavajući svoju volju za razvijanjem suradnje u području zdravstva i medicine između dviju zemalja,

Ugovorile su sljedeće:

Članak 1.

Ugovorne stranke će, na temelju jednakosti i uzajamnosti, te sukladno međusobnim interesima, unaprjeđivati suradnju u području zdravstva i medicine. Točna područja suradnje odredit će se s obzirom na interese dviju ugovornih stranaka putem zajedničkih odobravanja.

Članak 2.

Ugovorne stranke će surađivati u područjima zdravstva i medicine, koja će zajednički odobriti kroz:

– razmjenu informacija;

– razmjenu stručnjaka u cilju ostvarivanja kratkoročnog obrazovanja, osposobljavanja, poboljšanja stručnosti i konzultacija;

– izvorno povezivanje srodnih zaklada, institucija i organizacija;

– ostale vrste suradnje u području medicine i javnog zdravstva koje zajednički prihvate.

Članak 3.

Ugovorne stranke će razmjenjivati informacije o međunarodnim kongresima i simpozijima, koji će se održati u dvjema zemljama, povezanim sa zdravstvenom i medicinskom problematikom, te će na zahtjev jedne ugovorne stranke druga dati svoje materijale povezane s predmetom.

Članak 4.

Ugovorne stranke će poduprijeti razvitak i uspostavljanje trgovinskih veza u području lijekova.

Članak 5.

U vezi s posjetima stručnjaka i ostalog osoblja dviju zemalja u sklopu ovog Ugovora:

– stranka šiljateljica snosi troškove povratne putne karte do i iz stranke primateljice;

– stranka primateljica snosi troškove prehrane i smještaja, kao i putovanja unutar stranke primateljice (prema potrebi).

Članak 6.

Za izvršenje ovog Ugovora bit će nadležno Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske i Ministarstvo zdravstva Republike Turske.

Područja i uvjeti za promjenu suradnje predviđene ovim Ugovorom, utvrdit će se planovima aktivnosti i programima primjene koji će se pripremiti u razdobljima i u broju koje ugovorne stranke budu smatrale potrebnim.

Članak 7.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom razmjene diplomatskih nota o ispunjenju unutarnjepravnih uvjeta potrebnih za njegovo stupanje na snagu, te ostaje na snazi za razdoblje od pet godina.

Ukoliko nijedna ugovorna stranka drugu ne izvijesti šest mjeseci prije prestanka Ugovora o svojoj namjeri da ga otkaže, Ugovor se produžuje za daljnja jednogodišnja razdoblja.

Ovaj Ugovor je potpisan u Zagrebu, dana 26. rujna 2000. godine, u dva izvornika na hrvatskom, turskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni, osim u slučaju različitog tumačenja, kada je mjerodavan engleski tekst.

U IME VLADE U IME VLADE

REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE TURSKE

Ana Stavljenić Rukavina, M.D., asist. prof. dr.

Ph.D., v. r. Osman Durmus, v. r.

ministar zdravstva ministar zdravstva

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 504-02/99-01/03

Urbroj: 5030104-07-2

Zagreb, 2. kolovoza 2007.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji u području zdravstva
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !