Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor o suradnji na području turizma, između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/98)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 24.2.1998 Uredba o potvrđivanju Ugovora o suradnji na području turizma između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42.L113778 Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. veljače 1998. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SURADNJI NA PODRUČJU TURIZMA, IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I KRALJEVINE ŠPANJOLSKE

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o suradnji na području turizma, između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske, potpisan u Madridu, 28. lipnja 1994. godine, na hrvatskom i španjolskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR O SURADNJI NA PODRUČJU TURIZMA, IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I KRALJEVINE ŠPANJOLSKE

Republika Hrvatska
i
Kraljevina Španjolska

- uvažavajući značaj što ga može imati turizam u razvoju gospodarstva i učvršćivanje prijateljskih odnosa između dvije zemlje,

- ocjenjujući korisnim unapređivanje turističkih odnosa između dvije zemlje,

- ističući svoje zanimanje za proširenjem suradnje između službeničkih turističkih tijela,

dogovorile su:

Članak 1.

Obje strane posebnu pažnju posvetit će razvoju i proširenju trenutno postojećih turističkih odnosa između dvije zemlje kao sredstvu boljeg međusobnog upoznavanja povijesti, načina života i kulture drugog naroda.

Članak 2.

Službene turističke institucije dviju zemalja brinut će o razmjeni informacija u području turizma i omogućiti obznanjivanje njihovih turističkih mogućnosti i ponuda.

Članak 3.

Obje strane podupirat će suradnju između svojih turističkih organizacija, kako državnih tako i poduzetničkih, i odlučivati o načinu redovite razmjene stručnjaka za turističku promidžbu, obrazovanje i istraživanja, kao i razvoj djelatnosti i područja turističkog interesa.

Članak 4.

Obje strane podupirat će razvoj informatizacije u odnosima između odgovarajućih turističkih industrija i poticati suradnju u izvođenju istraživačkih programa od obostranog interesa.

Članak 5.

Obje strane posvetit će punu pažnju jačanja turizma između dviju zemalja.

Članak 6.

Obje strane surađivat će u oblikovanju i komercijalizaciji turističkih inicijativa, kako u jednoj, tako i u drugoj zemlji, a koje će biti pretpostavkom jačanja nacionalnih programa turističkog razvoja.

Članak 7.

Obje strane podupirat će suradnju u području profesionalnog obrazovanja, obostrano će se upoznavati s planovima obrazovanja u turizmu i surađivati u osposobljavanju upravitelja turističkih poduzeća i stručnjaka u ovom sektoru.

Članak 8.

Obje strane razmjenjivat će informacije o natječajima za stipendije za programe obrazovanja u području turizma namijenjenih strancima kako bi ih mogli zatražiti državljani druge zemlje.

U skladu s financijskim mogućnostima, obje će strane razmatrati mogućnost ostvarivanja bilateralnih programa obrazovanja u području turizma.

Članak 9.

Obje strane redovito će razmjenjivati informacije o programima razvoja turizma koje budu ostvarivali u svojim zemljama, kao i o lokalnim i inozemnim sredstvima financiranja tih programa.

Članak 10.

Obje strane izradit će, kada bude moguće, zajednički plan projekata turističkih istraživanja o temama od zajedničkog interesa koji bi se mogli odvijati kroz njihova sveučilišta i istraživačke centre.

Članak 11.

Obje strane poticat će ulaganja u turističke projekte u skladu s odrednicama naznačenim u turističkim politikama svake od njih.

Članak 12.

Obje strane odlučuju o osnivanju Mješovitog odbora za turističku suradnju koji će se zalagati za primjenu ovog Ugovora i predlagati, u bilo kojem času, odgovarajuće mjere za njegovo ostvarenje ili dopunu.

Ovaj će se Odbor sastajati naizmjence u obje zemlje, prema zajednički dogovorenom rasporedu.

Članak 13.

Ovaj će Ugovor stupiti na snagu s danom kada strane izvijeste jedna drugu o ispunjenju svih pravnih preduvjeta, i vrijedit će pet godina od datuma njegova stupanja na snagu. Datum važenja ovog Ugovora automatski će se obnavljati godinu za godinom, osim u slučaju da ga bilo koja strana raskine u roku od najmanje tri mjeseca prije njegova isteka.

Sastavljeno u Madridu dana 28. lipnja 1994. godine, u dva istovjetna primjerka na hrvatskom i španjolskom jeziku.

ZA VLADU REPUBLIKE ZA VLADU KRALJEVINE
HRVATSKE ŠPANJOLSKE
dr. Mate Granić, v. r. dr. Javier Solana, v. r.
potpredsjednik Vlade ministar vanjskih poslova
Republike Hrvatske Kraljevine Španjolske
i ministar vanjskih poslova

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo turizma.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa. 334-05/94-01/02
Urbroj: 5030114-98-1
Zagreb, 5. veljače 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.

zatvori
Ugovor o suradnji na području turizma, između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !