Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka – (“Narodne novine”, br. XX/02, XX/05, XX/07, XX/08, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
156 24.12.2002 Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2558

Na temelju članka 9.L83113 stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 66/2001 i 83/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2002. godine donijela

UREDBU

O CILJNOJ CIJENI SVJEŽEG SIROVOG MLIJEKA

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se ciljna cijena svježeg sirovog kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka (u daljnjem tekstu: mlijeko) i način njegova obračuna.

Članak 2.

Ciljna cijena mlijeka standardne kakvoće koje se stavlja na tržište Republike Hrvatske, isporučenog na mjestu otkupa iznosi po litri za:

– kravlje mlijeko 1,798 kuna;

– ovčje mlijeko 4,620 kuna;

– kozje mlijeko 2,384 kune.

Mlijeko standardne kakvoće je ono koje udovoljava zahtjevima kakvoće iz članka 5., 6., 7. i 8. Pravilnika o kakvoći svježeg sirovog mlijekaL83115 (»Narodne novine«, broj 102/2000), te u pogledu sadržaja mliječne masti i bjelančevina, odnosno broja mikroorganizama i somatskih stanica sadrži kod:

– kravljeg mlijeka 3,7% mliječne masti i 3,2% bjelančevina, te u 1 ml ima 400.000 somatskih stanica i 100.000 mikroorganizama;

– ovčjeg mlijeka 6,0% mliječne masti i 4,0% bjelančevina, te u 1 ml ima 1.500.000 mikroorganizama;

– kozjeg mlijeka 3,5% mliječne masti i 2,6% bjelančevina, te u 1 ml ima 1.500.000 mikroorganizama.

Članak 3.

Ciljna cijena mlijeka dobije se kad se osnovna cijena uskladi s klasom iz članka 5.#clanak5 ove Uredbe, a kod kravljeg mlijeka i brojem somatskih stanica.

Članak 4.

Obračun osnovne cijene mlijeka obavlja se na temelju postotnog udjela mliječne masti i bjelančevina, te njihove jedinične novčane vrijednosti prema formuli:

OCM = (M x v1) + (B x v2)

gdje je:

OCM = osnovna cijena mlijeka

M = % udio masti u mlijeku

B = % udio bjelančevina u mlijeku

v1 = novčana vrijednost masne jedinice, koja iznosi kod:

– kravljeg mlijeka 0,236 kuna

– ovčjeg mlijeka 0,270 kuna

– kozjeg mlijeka 0,280 kuna

v2 = novčana vrijednost jedinice bjelančevine, koja iznosi kod

– kravljeg mlijeka 0,289 kuna

– ovčjeg mlijeka 0,750 kuna

– kozjeg mlijeka 0,546 kuna.

Članak 5.

Osnovna cijena mlijeka usklađuje se korištenjem ispravka vrijednosti za mlijeko standardne kakvoće (3,7% mliječne masti i 3,2% bjelančevina za kravlje, 6,0% mliječne masti i 4,0% bjelančevina za ovčje, odnosno 3,5% mliječne masti i 2,6% bjelančevina za kozje mlijeko), zavisno od klase u koju je razvrstano glede broja mikroorganizama, a za kravlje mlijeko i na osnovu broja somatskih stanica prema sljedećoj tablici:

 

Ispravak

vrijednost

Kravlje mlijeko

Ovčje i kozje mlijeko

Razvrstavanje u klase

Broj

somatskih

stanica

Ispravak

vrijednosti

Razvrstavanje u klase

Klasa

Broj

Klasa

Broj

 

mikroorganizama

 

mikroorganizama

1,15

E

£ 80.000

£ 400.000

1,10

E

£1.200.000

1,00

I

£ 100.000

£ 400.000

1,00

I

£ 1.500.000

0,95

II

£ 400.000

£ 600.000

0,95

II

£ 6.000.000

0,90

III

> 400.000

> 600.000

0,90

III

> 6.000.000

 

Pri određivanju ispravka vrijednosti kravlje mlijeko se razvrstava u onaj razred kod kojeg je utvrđena niža klasa, odnosno veći broj somatskih stanica.

Članak 6.

Obračunata cijena kravljeg mlijeka umanjuje se za 0,1798 kuna po litri, ako ono sadrži manje od 3,4% mliječne masti ili manje od 3,1% bjelančevina.

Članak 7.

Ako kravlje mlijeko sadrži više od 4,3% mliječne masti i 4,0% bjelančevina obračun se obavlja kao da ono ima 4,3% mlliječne masti i 4,0% bjelančevina.

Članak 8.

Mlijeko bez utvrđenih parametara kakvoće iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe ne može se otkupljivati.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2003. godine i objavljuje se »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-03/02-01/01
Urbroj: 5030116-02-1
Zagreb, 19. prosinca 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

zatvori
Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !