Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o ciljnoj cijeni utovljene junadi ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
114 28.9.2005 Uredba o ciljnoj cijeni utovljene junadi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2080

Na temelju članka 9.L267425 stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 66/2001 i 83/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. rujna 2005. godine donijela

UREDBU

O CILJNOJ CIJENI UTOVLJENE JUNADI

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se ciljna cijena i obračun ciljne cijene utovljene junadi domaće proizvodnje koja se nudi na tržištu Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ciljna cijena utovljene junadi određuje se na temelju težine toplog trupa, razvijenosti mišića i osnovnih dijelova trupa utvrđivanjem klasa goveđih trupova i polovica na liniji klanja.

Klasiranje goveđih trupova i polovica na liniji klanja obavlja se na temelju Pravilnika o kakvoći goveđih trupova i polovica na liniji klanjaL267427 (»Narodne novine«, br. 20/2004 i 10/2005) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Članak 3.

Ciljna cijena utvrđuje se za sljedeće kategorije utovljenih grla:

– bikovi

– junice.

Članak 4.

Obračun ciljne cijene utovljene junadi obavlja se na temelju težine toplog trupa zaklane životinje i jedinice njegove novčane vrijednosti prema formuli:

CJ = TT x (f x VTT)

CJ = cijena utovljene junadi,

TT = težina toplog trupa utovljenog juneta,

VTT = novčana vrijednost 1 kg toplog trupa,

f = čimbenik korekcije.

Članak 5.

Čimbenik korekcije određuje se na temelju podataka o klasi i stupnju prekrivenosti masnim tkivom, a dobije se postupkom klasiranja toplog trupa na temelju Pravilnika. Čimbenik korekcije određuje se prema sljedećoj tablici:

Klasa

Stupanj prekrivenosti masnim tkivom

1

2

3

4

5

E

1,0750

1,1000

1,1250

1,1000

1,0750

U

1,0125

1,0375

1.0625

1,0375

1,0125

R

0,9500

0,9750

1,0000

0,9750

0,9500

O

0,8875

0,9125

0,9375

0,9125

0,8875

P

0,6500

0,6750

0,7000

0,6750

0,6500

 

Članak 6.

Novčana vrijednost 1 kg toplog trupa za bikove i junice (u daljnjem tekstu: novčana vrijednost) je prosječna cijena izračunata iz podataka kretanja cijene tijekom četiri tjedna u zemljama Europske unije.

Novčana vrijednost se izražava kao kunska protuvrijednost EUR prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, uvećana za 15 %.

Novčanu vrijednost izračunava i objavljuje krajem svakog mjeseca za sljedeći mjesec Hrvatski stočarski centar.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-03/05-01/01

Urbroj: 5030116-05-1

Zagreb, 22. rujna 2005.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

 
zatvori
Uredba o ciljnoj cijeni utovljene junadi
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !