Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja ("Narodne novine", br. XX/03)
označi tražene riječi printaj stranicu
171 28.10.2003 Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2466

Na temelju članka 9.L92899 stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 66/2001 i 83/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. listopada 2003. donijela

UREDBU

o ciljnoj cijeni utovljenih svinja

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se ciljna cijena utovljenih svinja domaće proizvodnje koje se nude na tržištu Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ciljna cijena utovljenih svinja određuje se na temelju postotnog udjela mišićnog tkiva utvrđenog klasiranjem svinjskih polovica na liniji klanja.

Klasiranje svinjskih polovica na liniji klanja obavlja se na temelju Pravilnika o utvrđivanju kategorija i klasa svinjskih trupova i polovicaL92901 (»Narodne novine«, broj 119/99).

Članak 3.

Obračun ciljne cijene utovljenih svinja obavlja se na temelju težine žive mase, postotnog udjela mišićnog tkiva i jedinice njegove novčane vrijednosti prema formuli:

åŽT x MT

CS = ––––––––––––– x VMT

100

CS = cijena utovljenih svinja,

åŽT= zbirna težina žive mase utovljenih svinja,

MT = prosječni udio mišićnog tkiva,

VMT = novčana vrijednost jedinice udjela mišićnog tkiva.

Članak 4.

Novčana vrijednost jedinice udjela mišićnog tkiva iznosi 0,18 kuna, a odnosi se na:

– pojedinačni obračun ciljne cijene utovljenih svinja kod kojih je utvrđeni udio mišićnog tkiva 50 % ili više,

– zbirni obračun ciljne cijene utovljenih svinja, gdje se u izračun uzima zbirna težina žive mase isporučenih utovljenih svinja, te prosječna vrijednost udjela njihovog mišićnoga tkiva.

Novčana vrijednost jedinice mišićnog tkiva iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na svinje kod kojih je utvrđena pojedinačna težina žive mase, a udio mišićnog tkiva je manji od 50 %. Utvrđivanje novčane vrijednosti za ovu skupinu svinja obavlja se na temelju slobodne pogodbe između prodavatelja i kupca.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 307-03/03-01/03
Urbroj: 5030116-03-1
Zagreb, 23. listopada 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

zatvori
Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !