Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o dodacima na plaće za pojedina radna mjesta zdravstvenih djelatnika srednje i više stručne spreme – (“Narodne novine”, br. XX/02, XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
62 28.5.2002 Uredba o dodacima na plaće za pojedina radna mjesta zdravstvenih djelatnika srednje i više stručne spreme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1085

Na temelju članka 6.L80731 stavka 2. i članka 7.L80732 stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine« broj 27/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. svibnja 2002. godine donijela

UREDBU

O DODACIMA NA PLAĆE ZA POJEDINA RADNA MJESTA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA SREDNJE I VIŠE STRUČNE SPREME

I. OSNOVNA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Uredbom uređuju dodaci na plaće za pojedina radna mjesta zdravstvenih djelatnika srednje i više stručne spreme.

Plaća zdravstvenih djelatnika srednje i više stručne spreme iz stavka 1. ovog članka sastoji se od osnovne plaće i dodatka na plaću.

II. DODACI NA PLAĆU

Članak 2.

Dodaci na plaću su stalni, ne mogu se kumulirati, isplaćuju se mjesečno, te se utvrđuju u postotku od osnovne plaće zdravstvenih djelatnika srednje i više stručne spreme.

Članak 3.

Nazivi radnih mjesta zdravstvenih djelatnika srednje i više stručne spreme na koje se odnosi ova Uredba i visina pripadajućih dodataka na plaću, utvrđeni su u Popisu radnih mjesta zdravstvenih djelatnika srednje i više stručne spreme koji imaju pravo na dodatak, koji je tiskan uz ovu Uredbu i njen je sastavni dio.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o dodacima na plaće za pojedina radna mjesta zdravstvenih djelatnika srednje i više stručne spremeL80734 (»Narodne novine« br. 63/2001 i 69/2001).

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. lipnja 2002. godine.

Klasa: 120–02/01–01/09
Urbroj: 5030104–02–1
Zagreb, 23. svibnja 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

 

POPIS RADNIH MJESTA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA SREDNJE I VIŠE STRUČNE SPREME KOJI IMAJU PRAVO NA DODATAK

 

Br.

Naziv radnog mjesta

Dodatak

  

%

 

Položaji II. vrste

 

1.

glavna sestra KBC i kliničke bolnice

40

2.

glavna sestra županijske ustanove

35

3.

glavna sestra klinike

30

4.

glavna sestra, zdrav. djelatnik

5 – više u

 

– voditelj odjela

odnosu na

  

dodatak

  

koji dobivaju

  

zdrav.

  

djelatnici

  

na tom odjelu

 

Radna mjesta II. vrste

 

1.

zdravstveni djelatnik:

 
 

– u intenzivnoj skrbi

 
 

operaciji (instrumentiranje,

 
 

– anesteziologija)

 
 

– primjena citostatika (2/3 radnog

 
 

vremena

 
 

– liječenje AIDS-a (2/3 radnog

 
 

vremena)

 
 

– otvorenim izvorima zračenja

 
 

(2/3 radnog vremena)

 
 

– u SHMP (2/3 radnog vremena

 
 

radi na terenu)

 
 

– ing. med. Radiologije

20

2.

zdravstveni djelatnik:

 
 

– na hemodijalizi

 
 

– intrahospitalnim infekcijama

 
 

– forenzičnoj psihijatriji

 
 

– patronaža

15

3.

zdravstveni djelatnik:

 
 

– u hitnoj službi

 
 

– rađaoni

 
 

– psihijatriji

 
 

– transfuziji

 
 

– patologiji (2/3 radnog vremena)

10

4.

zdravstveni djelatnik:

 
 

– na bolničkom odjelu

5

 

Radna mjesta III. vrste

 

1.

zdravstveni djelatnik:

 
 

– u intenzivnoj skrbi

 
 

– u operaciji (instrumentiranje,

 
 

anesteziologija)

 
 

– primjena citostatika

 
 

(2/3 radnog vremena)

 
 

– liječenje AIDS-a (2/3 radnog vremena)

 
 

– otvorenim izvorima zračenja

 
 

(2/3 radnog vremena)

 
 

– u SHMP (2/3 radnog vremena

 
 

radi na terenu)

20

2.

zdravstveni djelatnik:

 
 

– na hemodijalizi

 
 

– forenzičnoj psihijatriji

15

3.

zdravstveni djelatnik:

 
 

– u hitnoj službi

 
 

– rađaoni

 
 

– psihijatriji

 
 

– transfuziji

 
 

– patologiji (2/3 radnog vremena)

10

4.

zdravstveni djelatnik:

 
 

– na bolničkim odjelima

 
 

– vozač u SHMP

5

  
zatvori
Uredba o dodacima na plaće za pojedina radna mjesta zdravstvenih djelatnika srednje i više stručne spreme –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !