Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o dodacima na plaće za pojedine poslove zaposlenih u zdravstvu – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
7.2.2003 Uredba o dodacima na plaće za pojedine poslove zaposlenih u zdravstvu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

296

Na temelju članka 6.L84566 stavka 2. i članka 7.L84567 stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, broj 27/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. veljače 2003. godine donijela

UREDBU

O DODACIMA NA PLAĆE ZA POJEDINE POSLOVE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se dodaci na plaće za pojedine poslove zaposlenih u sustavu zdravstva.

Plaća zaposlenih na poslovima iz stavka 1. ovog članka sastoji se od osnovne plaće i dodatka na plaću.

Članak 2.

Dodaci na plaću su stalni, ne mogu se kumulirati, isplaćuju se mjesečno te se utvrđuju u postotku od osnovne plaće zaposlenika.

Članak 3.

Nazivi poslova zaposlenih na koje se odnosi ova Uredba i visina pripadajućih dodataka na plaću, utvrđeni su u Popisu naziva poslova zaposlenih u zdravstvu koji imaju pravo na dodatak, koji je tiskan uz ovu Uredbu i njen je sastavni dio.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/03-01/05
Urbroj: 5030104-03-1
Zagreb, 6. veljače 2003.

Predsjednik
Ivica
Račan, v. r.

 

POPIS

NAZIVA POSLOVA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU KOJI IMAJU PRAVO NA DODATAK

Br.

Naziv poslova

Dodatak %

1.

zaposleni u bolnici na poslovima čišćenja

5

 

zaposleni u bolnici u praonici

 

2.

liječnik u bolnici bez položenog

 
 

specijalističkog ispita

6

 

liječnik u zavodima za javno zdravstvo

 
 

nezdravstveni djelatnik u bolnici koji

 
 

sudjeluje u procesu dijagnostike ili liječenja

 

3.

liječnik u hitnoj medicinskoj pomoći

10

 

vozač u hitnoj medicinskoj pomoći

 

4.

liječnik specijalist u bolnici

16

5.

liječnik specijalist u jednici intenzivnog
liječenja

 
 

liječnik specijalist kirurgije

 
 

liječnik specijalist anesteziologije i
reanimatologije

 
 

liječnik specijalist urologije – operater

 
 

liječnik specijalist maksilofacijalne kirurgije

 
 

liječnik specijalist ortopedije – operater

 
 

liječnik specijalist oftalmologije – operater

 
 

liječnik specijalist otorinolaringologije –
operater

 
 

liječnik specijalist radiologije
intervencijski radiolog

20

 

liječnik specijalist interne medicine –
intervencijski gastroenterolog

 
 

liječnik specijalist interne medicine –
intervencijski kardiolog

 
 

liječnik specijalist dječje kirurgije

 
 

liječnik specijalist psihijatrije na
zatvorenim psihijatrijskim odjelima

 
 

stomatolog specijalist oralne kirurgije –
operater

 
 

liječnik specijalist neurokirurgije – operater

 
 

liječnik specijalist patologije – obducent

 
 

liječnik specijalist sudske medicine

 
 

liječnik specijalist infektologije na odjelu
za liječenje AIDS-a

 
 

liječnik specijalist onkologije i radioterapije
u primjeni citostatika ili u izloženosti
otvorenom izvoru zračenja

 
 

nezdravstveni djelatnik na otvorenim
izvorima zračenja

 
 

liječnik specijalist u liječenju aktivne TBC

 


zatvori
Uredba o dodacima na plaće za pojedine poslove zaposlenih u zdravstvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !