Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o dodatku na plaće doktora medicine i doktora stomatologije ("Narodne novine", br. XX/05, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
44 5.4.2005 Uredba o dodatku na plaće doktora medicine i doktora stomatologije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

835

Na temelju članka 6.L261368 stavka 2. i članka 7.L261369 stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, broj 27/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. tavnja 2005. godine donijela

UREDBU

O DODATKU NA PLAĆE DOKTORA MEDICINE I DOKTORA STOMATOLOGIJE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se dodatak na plaće doktora medicine i doktora stomatologije (u daljnjem tekstu: liječnici).

Članak 2.

Zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi liječnici imaju pravo na dodatak na plaću za liječničku odgovornost.

Dodatak na plaću iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se u 2005. godini mjesečno u iznosu od 10% od osnovne plaće.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/05-01/08

Urbroj: 5030108-05-1

Zagreb, 5. travnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o dodatku na plaće doktora medicine i doktora stomatologije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !