Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o gospodarenju šumama oslobođenim akcijama «Bljesak» i «Oluja» i šumama “Područja hrvatskog Podunavlja ranije pod upravom UN” – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
30 29.3.1999 Uredba o gospodarenju šumama oslobođenim akcijama Bljesak i Oluja i šumama Područja hrvatskog Podunavlja ranije pod upravom UN

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1.L63407 stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Hrvatskog državnog sabora ("Narodne novine", broj 131/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. ožujka 1999. godine, donijela

UREDBU

O GOSPODARENJU ŠUMAMA OSLOBOĐENIM AKCIJAMA "BLJESAK" I "OLUJA" I ŠUMAMA "PODRUČJA HRVATSKOG PODUNAVLJA RANIJE POD UPRAVOM UN"

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se gospodarenje šumama oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i šumama "Područja hrvatskoga Podunavlja ranije pod upravom UN".

Članak 2.

Šumama prema članku 1.#clanak1 ove Uredbe gospodarit će se na osnovi godišnjeg plana gospodarenja.

Izvršenje godišnjeg plana gospodarenja smatra se godinom izvršenja revidirane odnosno obnovljene osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom ili programa za gospodarenje šumama.

Članak 3.

Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Uredba o gospodarenju šumama oslobođenim akcijama "Bljesak" i "Oluja" i šumama "Područja hrvatskog Podunavlja ranije pod upravom UNL63409" ("Narodne novine", broj 44/98).

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1999. godine.

Klasa: 321-01/99-01/01
Urbroj: 5030116-99-1
Zagreb, 25. ožujka 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.

zatvori
Uredba o gospodarenju šumama oslobođenim akcijama «Bljesak» i «Oluja» i šumama “Područja hrvatskog Podunavlja ranije pod upravom UN” –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !