Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o izravnim mjerama kontrole cijena – (“Narodne novine”, br. XX/01, XX/02, XX/04, XX/07, XX/09, XX/11, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 10.1.2001 Uredba o izravnim mjerama kontrole cijena

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

32

Na temelju članka 6.L71134 Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, broj 73/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. siječnja 2001. godine, donijela

UREDBU

O IZRAVNIM MJERAMA KONTROLE CIJENA

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se način i poduzimanje mjera izravne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga radi sprječavanja negativnih učinaka promjena pojedinih cijena ili monopolističkog određivanja cijena.

Članak 2.

Pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: osobe) koje proizvode, obavljaju djelatnost trgovine i pružaju usluge određene ovom Uredbom dužne su, pri svakoj promjeni cijena svojih proizvoda i usluga, prijaviti cjenike odnosno tarife Ministarstvu gospodarstva 15 dana prije primjene cijena.

Članak 3.

Ova Uredba odnosi se na sljedeće proizvode i usluge:

1. Prirodni plin,

2. Ukapljeni naftni plin UNP,

3. Električna energija,

4. Neobrađeno drvo:

– trupci za furnir i ljuštenje,

– pilanski trupci,

– pragovska oblovina,

– tanka oblovina,

– ogrjevno drvo,

5. Radio i televizijska pretplata,

6. Prijevoz putnika u unutarnjem željezničkom prometu,

7. Javni prijevoz putnika u linijskom obalnom pomorskom prometu na državnim linijama,

8. Standardna pisma i dopisnice.

Obavijesti o cijenama za proizvode iz točaka 4. i 7. ovog članka, odnose se samo na pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske (JP »Hrvatske šume« i »Jadrolinija« d.o.o.).

Članak 4.

Prijava cjenika odnosno tarifa sadrži:

– naziv proizvoda, odnosno usluge u mjernu jedinicu,

– važeću i novu cijenu, te postotak povećanja,

– naznaku vrste cijena s uvjetima prodaje,

– razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom,

– datum primjene nove cijene.

Članak 5.

Osobe koje proizvode, odnosno obavljaju usluge određene ovom Uredbom, mogu zatražiti skraćenje roka iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, uz dopunsko obrazloženje s kalkulacijom važeće i nove cijene proizvoda, odnosno usluge.

Članak 6.

Ministarstvo gospodarstva može staviti prigovor na cjenik i zatražiti od osobe koja proizvodi, odnosno obavlja usluge određene ovom Uredbom, usklađivanje prijavljenog cjenika, te ukoliko ista ne uskladi cjenik s prigovorom Ministarstva gospodarstva, cijene iz prijavljenog cjenika ne mogu se primijeniti.

Članak 7.

Za vrijeme važenja obveze prijave cjenika, odnosno tarifa proizvoda i usluga iz članka 3.#clanak3 ove Uredbe, ne dostavljaju se obavijesti o cijenama iz Naredbe o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i maržama radi praćenjaL71136 (»Narodne novine«, broj 12/98).

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o obvezi prijave cjenika odnosno tarifa određenih pravnih osobaL71137 (»Narodne novine«, broj 77/96), Odluka o obvezi prijave cjenika odnosno tarifa određenih proizvoda i uslugaL71138 (»Narodne novine« broj 45/93, 47/93 i 78/93), te Naredba o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju prijave cjenika odnosno tarifaL71139 (»Narodne novine«, broj 78/96).

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-01/00-01/04
Urbroj: 5030116-0-1
Zagreb, 4. siječnja 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.

 
zatvori
Uredba o izravnim mjerama kontrole cijena –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !